Alleen actieve banken dragen bij aan herstel

Regelgeving en technologie maken bankensector veerkrachtig, mits zelf actie wordt ondernomen.

Een serie blogs over de betaalrevolutie.

De wereldwijde medische crisis is ook een financiële crisis geworden en alles wijst nu in de richting van een recessie. De Wereldbank schat dat de wereldeconomie in 2020 naar verwachting met 5,2 procent krimpt. De verwachte impact op de afzonderlijke economieën kan echter groter zijn.

Door Veronica Flyckt. Zij is Head of Analytics bij Experian en Site Manager van het Nederlandse hoofdkantoor. Ze heeft uitgebreide ervaring in de bankensector met specifieke expertise in Advanced Analytics.

Als gevolg van de aanzienlijk verminderde vraag naar allerlei goederen is het niet moeilijk voor te stellen dat veel sectoren, waaronder de bankensector, zullen lijden onder de terugval van de allerlei uitgaven. Als mensen al moeite hebben om essentiële zaken te bekostigen, is de kans klein dat ze leningen afsluiten voor de financiering van luxegoederen. De kredietvolumes van consumenten en bedrijven zijn afgenomen terwijl de risico's zijn toegenomen. Hoe kan de bankensector ervoor zorgen dat hij bestand is tegen een dergelijke drastische verandering van zijn klantenbestand?

Regelgeving wakkert weerstand aan

Er zijn twee factoren die het herstel zullen bevorderen. De eerste vindt zijn oorsprong in de financiële crisis van 2008. Deze leidde voor veel mensen wereldwijd tot aanzienlijke schade op lange en korte termijn. Toch heeft de crisis ook een bepaalde veerkracht voor de sector opgeleverd en is deze in veel gevallen in de wet verankerd.

De vereisten van de Internal Ratings-Based (IRB) en de International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 bijvoorbeeld, creëren een permanente en solide basis van regelgeving waaraan financiële instellingen zich moeten houden. Deze kaders zijn bedoeld om de bankensector te helpen veerkrachtig te blijven, zelfs wanneer het dieptepunt van de crisis wordt bereikt.

Hoewel regelgeving een minimumniveau van continuïteit en consistentie in de financiële dienstverlening zal waarborgen, moeten de toezichthouders ook maatregelen nemen om de sector nu en in de toekomst te helpen. Het is daarom hoopgevend dat er al stappen worden gezet, zoals het uitstellen van de EU-brede stresstest voor 2020 tot volgend jaar. En de bevestiging van de ECB dat banken met minder kapitaal dan gewoonlijk kunnen werken zodat ze terug kunnen keren naar een sterke liquiditeit. Flexibiliteit van zowel de sector als de toezichthouders zal de komende maanden en jaren cruciaal zijn, om ervoor te zorgen dat zij zichzelf en hun klanten kunnen beschermen.

Technologie verbetert besluitvorming

De tweede factor die de sector kan ondersteunen is technologie. Naar verwachting zullen het aantal achterstallige leningen en oninbare vorderingen toenemen naarmate er minder kapitaal beschikbaar is voor bedrijven en consumenten. Het is daarom essentieel dat banken stappen ondernemen om hun portefeuilles actief en verantwoord te beheren. Data en analyses kunnen een belangrijke rol spelen om dit mogelijk te maken.

Toegang krijgen tot kapitaal tijdens een recessie is moeilijk voor bedrijven en consumenten. Banken moeten kunnen aantonen dat ze verantwoordelijke kredietverstrekkers zijn die hun klanten in deze tijd van nood kunnen ondersteunen. Door gebruik te maken van prognose- en modelleringstools, waarin zowel zelf verzamelde data als data van derden zijn verwerkt, kunnen banken een duidelijk inzicht krijgen in de huidige en toekomstige situatie van een klant. Aan de hand van dat inzicht kunnen ze vervolgens een duidelijk oordeel vellen over hoe ze de klant het beste kunnen ondersteunen. Bovendien draagt dit bij aan een beter beheer van de kredietrisico’s voor banken.

Simpelweg leningen aanbieden in deze periode zonder voldoende inzicht in andere relevante variabelen is schadelijk voor de klant. Het kan leiden tot wanbetalingen die de bank schaden, waardoor de bank minder veerkrachtig wordt. Data kan en zal de sector helpen om de situatie effectiever te beheren en onnodige risico's te vermijden in wat naar verwachting al ongelooflijk moeilijke omstandigheden zullen zijn.

Technologie kan ook procesverbeteringen bevorderen. Operationele efficiëntie, kostenbesparingen en automatisering zullen de komende maanden en jaren van groot belang zijn. Dit zal mede te wijten zijn aan het sluiten van fysieke kantoren, personeelsverzuim en een bovengemiddelde inzet van middelen. En dat in combinatie met de verwachte lange periode waarin er waarschijnlijk richtlijnen voor sociale afstand zullen gelden.

Zo zullen bijvoorbeeld analytics-teams onder druk komen te staan om te presteren, terwijl velen van hen op afstand moeten werken, omdat zij een belangrijke rol spelen bij het monitoren en beheren van de gevolgen van een recessie. Om hen en andere afdelingen te helpen, moeten banken hun beleid herzien en investeren in strategieën om de activiteiten te automatiseren en waar mogelijk uit te besteden. Op die manier kunnen de teams zich concentreren op hun kerntaken.

Aanpassing creëert kansen

De financiële sector hoeft er niet aan te twijfelen dat de toekomst waarschijnlijk sterk ontregeld zal zijn. Er zullen echter ook groeimogelijkheden zijn. Veel overheden ondersteunen het MKB in de hele EMEA-regio en de verwachting is dat deze groep klanten zeer waardevol kan zijn. Door kunstmatige intelligentie toe te passen op de beoordeling van kredietaanvragen, kunnen banken waardevolle inzichten krijgen in bedrijven met een hoog groeipotentieel en die daarom waardevol zijn om in te investeren en te ondersteunen.

Naarmate de gezondheidssituatie verslechtert en de wereld in een wereldwijde financiële crisis terechtkomt, moeten instellingen stappen ondernemen om zichzelf te beschermen en hun klanten te ondersteunen. De bankensector is relatief goed gepositioneerd om de komende storm te doorstaan, maar mag niet achteroverleunen. De sector moet de bestaande regelgeving gebruiken om zichzelf in een veilige positie te manoeuvreren. Analyses zullen ook een krachtig instrument zijn voor de sector, zowel intern als extern. Daarmee kan er op verantwoorde wijze geld worden uitgeleend, kunnen groeimogelijkheden worden geïdentificeerd en kan er in andere sectoren steun worden verleend om het wereldwijde herstel te bevorderen.

De blogs in deze serie:

Lees ook: 1 op 5 doet het niet met banken

 

Gerelateerde artikelen