Alle vragen beantwoord

fallback
Adviesbureau Fugro won de Henri Sijthoff-Prijs voor de beste financiële verslaggeving over het jaar 2004 in de categorie 'Mid- en Smallcap'. André Jonkman, Chief Financial Officer van Fugro N.V roemt de sturende en uitvoerende activiteiten van de controller.

Jurylid prof. dr Jean Frijns over het verslag van Fugro: ‘Het is een compleet en overzichtelijk verslag dat uitgebreid inzicht geeft in de doelstellingen en de strategie van de onderneming en dat duidelijke, gekwantificeerde informatie per divisie geeft.’ André Jonkman, Chief Financial Officer van Fugro N.V is blij met de verkiezing.

Verwachtte u de verkiezing en wat gaan jullie doen om deze prestatie volgend jaar te evenaren?
Fugro was reeds driemaal genomineerd. Het is echter onvoorspelbaar hoe de jury het verslag beoordeelt. Volgend jaar kan Fugro niet winnen. Maar we maken een transparant, compleet en overzichtelijk verslag niet om een prijs te winnen. Dit wordt gedaan om de onderneming juist te presenteren en alle stakeholders de noodzakelijke informatie te verschaffen. Ook in de komende jaren zullen we streven naar een uitstekend jaarverslag.

Welke elementen heeft een goed financieel verslag in zich?
Een goed financieel verslag geeft in groot detail informatie over de verschillende posten in de jaarrekening. Daarnaast moet er voldoende aandacht worden geschonken aan risicoanalyses, marktontwikkelingen en financiële doelstellingen. Een test voor ons is het feit dat de antwoorden op alle vragen van beleggers en geïnteresseerden in het jaarverslag beantwoord zijn.

Welke rol speelt de controller bij het bereiken van een goede financiële verslaggeving?
De controllers zijn van groot belang voor een goede financiële verslaggeving. Zij treden zowel sturend als uitvoerend op. Zo stelt de controller bij de werkmaatschappijen vast of er wordt gerapporteerd volgens de financiële grondslagen van de onderneming en kijkt hij of aan de interne controlevereisten is voldaan. Een goed samenspel met de locale administrateurs en controllers is daarbij van groot belang. Voor de uitvoerende inzet, zoals consolidatie en opstellen van het jaarverslag, is een terdege vakkennis nodig en een goede kennis van de werkmaatschappijen. Alleen op deze wijze kan een goede en transparante verslaggeving worden gewaarborgd.

Verandert de taak van de controller?
De taken van de controller veranderen zeker. Het gaat niet alleen om het vaststellen van de cijfermatige juistheid van gegevens. Steeds vaker wordt de controller ingezet bij een adequaat risicomanagement en het waarborgen van een correct corporate governance.

Gerelateerde artikelen