Alexander Rahusen ad interim CFO van ABN AMRO

De toezichthouders hebben de benoeming van Kees van Dijkhuizen tot Voorzitter van de Raad van Bestuur en Chief Executive Officer van ABN AMRO Group en ABN AMRO Bank goedgekeurd. De benoeming van Van Dijkhuizen was op 8 november 2016 aangekondigd. Van Dijkhuizen zal Gerrit Zalm per 1 januari 2017 opvolgen.

Alexander Rahusen (hoofd Controlling van ABN AMRO) is benoemd als ad interim CFO tot het moment dat een nieuwe Chief Financial Officer is benoemd.

Gerelateerde artikelen