Alex van Groningen koopt vakblad Fusie & Overname

fallback
Alex van Groningen, onder meer uitgever van CFO Magazine, CIO en de website FM.nl, heeft het tijdschrift Fusie & Overname overgenomen. Dat betekent dat F&O in een nieuw jasje en met enkele nieuwe rubrieken doorgaat met het leveren van ijzersterke vakinformatie aan spelers in de fusie- en overnamewereld.

Fusie & Overname is een maandelijkse uitgave die informeert over actuele ontwikkelingen op het gebied van fusie, overname, participatie, bedrijfsexpansie en financiële bedrijfsinformatie. Voor 1 januari werd het tijdschrift uitgegeven door Reed Business Information. Alex van Groningen neemt het blad over omdat deze prima in de portefeuille past. Daarin ook al uitgaven als Chief Financial Officer (daarin ook aandacht voor M&A), Chief Information Officer, de website www.financieel-management.nl en de daarbij horende elektronische nieuwsbrieven (waaronder één over fusies en overnames). Fusie & Overname richt zich vooral op de ‘midmarket’. Dit is een groot en zeer actief marktsegment met deals van een omvang van zo’n 25 tot 200 miljoen euro. Het blad is derhalve onmisbaar voor iedereen die met fusies en overnames te maken heeft.

Eerstvolgende
Het tijdschrift blijft 10 keer per jaar verschijnen. De eerstvolgende valt op 23 februari bij abonnees op de mat. Daarin onder meer een diepte-interview met Oswald Coene (oud-lid van de Raad van Bestuur van Getronics) die een klassieke management buy out deed. Eveneens in het komende nummer een verslag van de Dag van de Overname. Daaraan gekoppeld een vooruitblik op 2006. Wordt het een dealrijk jaar? Marc Staal (managing director ABN AMRO Capital), Jan Louis Burggraaf (overnamejurist Allen & Overy) en Rob Oudman (director corporate finance bij BNP Paribas) laten hun licht hierover schijnen. Last but not least een nieuwe rubriek waarin een aantal spelers in de fusie- en overnamewereld een prikkelende stelling krijgt voorgelegd.

Hoofdredactie
Ronald Bruins (rbruins@alexvangroningen.nl) blijft de hoofdredactie voeren van het tijdschrift. Eindredactie is in handen van Roy van Vilsteren. Auteurs die hun expertise willen aanwenden om een degelijk vakartikel te schrijven kunnen zich via de e-mail bij Bruins melden. Voor advertenties, abonnementen, adreswijzigingen en losse nummers vanaf nummer 1 van 2006 kunt u zich wenden tot Alex van Groningen, Burgemeester Haspelslaan 63, 1057 AK, Amstelveen, tel. 020 6390008, fax 020 6391025, alexvangroningen.nl/ info@alexvangroningen.nl

Gerelateerde artikelen