Al 700 miljoen voorschot in derivatenkwestie

Banken hebben voor ruim 700 miljoen euro aan voorschotten aangeboden aan duizenden MKB klanten met een rentederivaat.

Op 31 oktober stond dat bedrag nog op ongeveer 400 miljoen, zo bleek uit de voortgangsrapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Die voorschotten worden aangeboden omdat een zorgvuldige uitvoering van het uniform herstelkader rentederivaten (UHK) meer tijd vergt dan aanvankelijk gehoopt. Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen maar banken realiseren zich dat ondernemers daar niet mee geholpen zijn. Daarom hebben ondernemers die nog geen aanbod voor herstel hebben gehad een voorschot aangeboden gekregen van 100 procent van de coulancevergoeding. Kwetsbare klanten krijgen, naast een volledig voorschot op de coulancevergoeding, een aanvullend voorschot op de compensatie.

Zes banken gingen in 2016 akkoord met een grote compensatieregeling omdat ze in het verleden ondernemers met veel te ingewikkelde financiële producten hebben opgescheept.

Volgens MKB-Nederland houden banken en toezichthouders elkaar in een wurggreep. “Bureaucratie nekt een vlotte afwikkeling”, zo meldde directeur Leendert-Jan Visser van de ondernemersorganisatie. Daardoor wachten gedupeerde ondernemers onacceptabel lang op compensatie. Van de 19.000 mkb’ers die voor compensatie in aanmerking komen, hebben volgens MKB-Nederland nog geen 400 een aanbod gekregen.

Het dossier rentederivaten is volgens de Visser zo langzamerhand de woekerpolis-affaire van de banken geworden. “De zaak sleept zich al jaren voort en geen ondernemer begrijpt nog waarom het zo lang moet duren.” Hij wijst er verder op dat de banken allang hun verlies hebben genomen en het geld voor compensatie in principe klaar staat.

Gerelateerde artikelen