Akkoord NOW-1 derdenverklaring

Goedgekeurde NOW-1 derdenverklaring is nu downloadbaar en kan vanaf 7 oktober worden ingediend.

Betrokken organisaties zijn het eindelijk eens geworden over de NOW derdenverklaring. Die is vereist voor ondernemingen en organisaties, die in het kader van de NOW-1 een voorschot hebben aangevraagd van 20.000 tot 100.000 euro, of een uiteindelijke subsidie zullen ontvangen tussen de 25.000 en 125.000 euro. Vanaf 7 oktober kan de derdenverklaring worden ingediend.Het door het UWV verstrekte NOW voorschot bedroeg 80 procent van maximaal 90 procent van de loonkosten. Op basis van de derdenverklaring kan de resterende 20 procent ook worden uitgekeerd.

De betrokken organisaties zijn het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB), de Register Belastingadviseurs (RB), en de Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten (SRA).

In de verklaring zijn maatregelen opgenomen die fraude en fouten zo veel mogelijk moeten voorkomen. De werkzaamheden die staan voorgeschreven voor een accountant of financieel professional – in de verklaring: de ‘derde deskundige’ – zijn gelijk. De verklaring bevat een overzicht van de interacties tussen die deskundige derde en de aanvrager van een subsidie. Daarbij geeft de aanvrager inzage in de administratie, waaruit de omzetdaling en de loonsom blijken. Als eventueel geconstateerde afwijkingen niet zijn aangepast mag de verklaring niet worden afgegeven door de derde deskundige.

De goedgekeurde derdenverklaring met uitleg is te downloaden als pdf.

(bron: NBA; foto: Stephanie Harvey, Unsplash)

Gerelateerde artikelen