AI in de kern van CPM tilt datagedreven forecasting naar een nieuw niveau

Unit4 kondigt de release aan van Unit4 Prevero Corporate Performance Management (CPM) met Artificial Intelligence (AI) en een geavanceerde vorm van data-analyse om toekomstgerichte organisaties meer mogelijkheden te bieden tot datagedreven besluitvorming.

Bestuurders verwachten tegenwoordig hoogwaardige analyses, suggesties, prognoses en budgetten – en ze willen dit steeds sneller en vaker. Prevero met AI maakt gebruik van neurale netwerken en deep learning-technologie om besluitvormers een nieuwe bron van bedrijfsondersteuning te bieden. Op desktops of mobiele apparaten kunnen managementteams en besluitvormers binnen een bedrijf hiervan profiteren, als ook van nieuwe manieren om samen te werken aan gemeenschappelijke sets van waardevolle data. Niet alleen brengt Prevero met AI het automatiseren naar een veel hoger niveau – vrijwel self-driving waardoor mensen meer tijd over houden voor het werk dat echt waarde toevoegt – ook maakt het besluitvormers slimmer. Doordat zij vanuit een ander oogpunt naar hun bedrijf kijken, kunnen zij veel toekomstgerichter werken.

De use cases voor deze technologie zijn veel en gevarieerd. De eerste features die in juli 2018 worden geleverd zijn:
– AI-verbeterde prognoses die deep learning toepassen op beschikbare actuele en andere data om toekomstige resultaten te voorspellen. Deze voorspellingen leveren resultaten van hoge kwaliteit op, herkennen patronen en niet-lineaire trends van meerdere afgeleiden. Het proces is veel eenvoudiger dan statistische methoden – het gaat nu om een enkele klik in plaats van de juiste functie en parameters te kennen.
– Detectie van gegevensanomalie zorgt ervoor dat het CPM-systeem automatische feedback levert terwijl gegevens worden ingevoerd. Het systeem analyseert automatisch elke invoer op basis van beschikbare gegevens. Wanneer het een conflict opmerkt of een figuur die niet op zijn plaats lijkt, stelt het automatisch een correctie voor. In plaats van tijd en moeite te investeren in het handmatig definiëren van regels, die nooit alle mogelijke anomalieën zullen dekken, doet de software het werk voor je.
 

Met enorme toenames in data die wordt gegenereerd en opgeslagen door bedrijfstoepassingen, zijn de gegevenssets waarop machine learning-algoritmen kunnen worden toegepast aanzienlijk uitgebreid. De deep learning-mogelijkheden in Unit4 Prevero profiteren van relevante informatie en helpen deze in de juiste context te plaatsen. Het systeem leert op een vergelijkbare manier als het menselijk brein. Het onthoudt wat het geleerd heeft en past dit toe op nieuwe input. Organisaties profiteren van een meerlaags neuraal netwerk dat leert door voorbeelden en de kwaliteit van de resultaten in de loop van de tijd verbetert.

“Organisaties beginnen nu pas te begrijpen wat de enorme potentie is van digitale infrastructuur, AI en deep learning-technologieën”, zegt Craig Schiff, CEO van adviesbureau BPM Partners. “Nieuwe digitale oplossingen kunnen hen helpen om grote hoeveelheden gegevens te beheren voor meer bedrijfsinzichten. Machine learning en deep learning zijn een natuurlijke volgende stap om inzichten te ontdekken die een concurrentievoordeel kunnen opleveren. Over een paar jaar hoeven financiële teams geen tijd meer te besteden aan transactionele taken die geen waarde toevoegen. In plaats daarvan zullen ze zich concentreren op strategische prioriteiten, ondersteund door de gegevens die ze nodig hebben om goede beslissingen te maken die de business kunnen veranderen en meer en betere kansen voor hun organisatie kunnen bieden.”

“AI, met name neurale netwerken en deep learning, is een game-changer voor CPM,” zegt Matthias Thurner, CTO, Unit4 Prevero. “CPM is vandaag de dag van cruciaal belang voor organisaties die een digitale bedrijfstransformatie ondergaan, waarbij operationele kwaliteit over de hele linie vereist is en verandering de enige constante factor is. Nu organisaties zich opnieuw moeten uitvinden, zien we een evolutie in wat klanten willen en nodig hebben van hun systemen: gebruiksgemak, flexibiliteit, hoogwaardige inzichten en snelle waardecreatie.”