Agile Controlling – 4 nieuwe uitdagingen voor ‘in control’ zijn

Mijn gezonde boerenverstand zegt dat we samen moeten bouwen aan nieuw agile control systeem dat het oude planning en control systeem overbodig maakt. Welke 4 uitdagingen zullen we met het nieuwe agile control systeem moeten overwinnen?

Door Oscar van Voskuilen

Uitdaging 1 – Gebrek aan passie en plezier

Diverse onderzoeken tonen aan dat velen van ons het gevoel hebben dat de huidige manier waarop we in organisaties (samen)werken aan een grens gekomen is. De échte passie en plezier lijkt weg te zijn, mede als gevolg van de vele reorganisaties, taakstellingen en bezuinigingen. We willen steeds meer met minder.

Voor de mensen aan de onderkant van de piramides komt het werk vaker neer op zwoegen en ploeteren dan op gedrevenheid en doelen bereiken. Aan de top is het niet veel anders met allerlei management- , macht- en ego-spelletjes. Stress en burn-out lijken erbij te horen.

Het nieuwe agile control systeem gaat veel meer uit van intrinsieke motivatie en laat het waanzinnige potentieel van passie en plezier niet langer onbenut. 

Uitdaging 2 – Hebzucht, corruptie en zelfverrijking

Hebzucht is moeilijk meer te negeren in deze tijd. Kijk maar naar de diverse zelfverrijking- en corruptieschandalen. Teveel om op te noemen. Denk maar aan FIFA, UEFA, Vestia, allerlei bonnetjes affaires, sjoemelsoftware, enzovoorts.

Het gedrag bepaalt het succes van het systeem. Het huidige kapitalistische economische systeem roept teveel hebzuchtig gedrag op in de mens. Dit wordt te vaak toegeschreven aan de mens zelf en te weinig aan het systeem dat dit gedrag uitlokt. 

Het nieuwe agile systeem gaat uit van menselijke waarden en bouwt een zogenaamde gemene-goed-economie op.

Uitdaging 3 – Schade aan onze planeet

Wie kent het filmpje van de Panda-droom in de Efteling niet? De schade die we inmiddels aan onze planeet hebben toegebracht is ook niet meer te negeren. Het kortetermijndenken in de politiek lijkt misschien overwonnen te zijn, maar is dat echt zo? 

Duurzaamheid staat weliswaar hoog op de agenda, maar we zullen in het nieuwe systeem nog wel vele creatieve en innovatieve wegen moeten bewandelen om zo tegemoet te kunnen komen aan de economische belangen. Duurzaamheid moet ook voor iedereen betaalbaar worden.

Uitdaging 4 – VUCA

De tijden veranderen. Internet, social media, digitalisering, et cetera. Alles gaat sneller en sneller en steeds weer gebeuren er onverwachtse dingen. De voorspelbaarheid neemt af. Meervoudige krachtenvelden zijn aanwezig. Alles wordt steeds ingewikkelder door het groeiende aantal onderling afhankelijke factoren. Oorzaak-gevolgrelaties zijn niet duidelijk en er bestaat een bepaalde dubbelzinnigheid van de realiteit (er zijn meerdere waarheden). Duidingen als juist of onjuist, eens of oneens en goed of slecht blijken niet zo scherp te maken. In plaats van of-of blijkt én-én ook te kloppen. 

Deze achtergrond wordt ook wel VUCA genoemd. VUCA is een Amerikaans acroniem en staat voor Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous. 

VUCA is één van de redenen waarom organisaties steeds meer ‘agile’ willen en moeten werken. Dit omdat ze snel moeten aanvoelen en inspelen op datgene wat nodig is om vanuit de bedoeling van de organisatie te blijven werken. 

Control opnieuw uitvinden = Agile controlling
Deze gewenste flexibiliteit van ‘agile’ komt meer en meer op gespannen voet te staan met ‘onze’ planning en control systemen en ‘onze’ control mechanismen. VUCA is geen hype of eendagsvlieg. VUCA is structureel en blijvend en dwingt ons om anders te denken en anders te handelen als gaat om ‘in control’ willen zijn. 

Ik vind dat wij als controllers bovenstaande uitdagingen niet meer kunnen negeren en dat we ons moeten aanpassen om ervoor te zorgen dat de organisatie als geheel verder komt met deze uitdagingen. Wij hebben daartoe één van de sleutels in handen. Het is onze opgave om samen de control opnieuw uit te vinden en de weg in te slaan naar agile controlling.

Wij zullen de dynamiek van deze uitdagingen met alle onzekerheid, onvoorspelbaarheid en complexiteit moeten omarmen. Het oude, klassieke systeem van planning & control, van voorspellen en beheersen werkt simpelweg niet meer in een VUCA wereld. Dat zullen we eerst moeten herkennen en erkennen. 

Vervolgens kunnen we doorbreken naar een nieuw tijdperk met een totaal nieuwe en ruimere kijk op control. We zullen oude patronen moeten loslaten en geheel nieuwe vormen van agile controlling moeten uitvinden. Nieuwe vormen die continu blijven aansluiten op de bedoeling en de leef-en werkpraktijk van de gehele organisatie en daar buiten.  

Oscar van Voskuilen is interim business connector met PPenP, Passie, Plezier en Professionaliteit. PPenP zorgt voor verbinding tussen Business en Finance en helpt organisaties verder met de (door)ontwikkeling van hun Business Control. Zie verder zijn persoonlijke blogwebsite www.PPenP.nl voor meer blogs en informatie. Binnenkort komt tevens meer informatie beschikbaar over zijn uniek opgezette Masterclass Agile Controlling. Zie hiertoe www.agilecontrolling.nl

Gerelateerde artikelen