Afschaffing pensioenopbouw in eigen beheer raakt 100.000 DGA’s

Bijna de helft van de directeur-grootaandeelhouders (DGA's) in Nederland bouwt pensioen (gedeeltelijk) in eigen beheer op, blijkt uit onderzoek van GfK in opdracht van Allianz Nederland onder ruim 400 DGA's. Deze groep komt met de mogelijke afschaffing van PEB in 2017 voor een belangrijk keuzemoment te staan.

De voorgestelde afschaffing van PEB door staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes, biedt DGA’s tijdelijk forse fiscale voordelen; zo kunnen ze in 2017 profiteren van een belastingkorting van maar liefst 34,5 procent wanneer ze het pensioen afkopen. Vanaf 2018 wordt deze korting afgebouwd.
Een andere mogelijkheid naast afkopen is om de volledige pensioentoezegging onder te brengen bij een verzekeraar. De voornaamste redenen voor DGA’s om voor een pensioenverzekering te kiezen is vanwege het veiligstellen van het pensioen bij faillissement (49%) en de zekerheid op het uitkeren van het pensioen (45%), zo laten de onderzoeksresultaten zien.
Goed advies voor DGA’s onontbeerlijk
Niet alle DGA’s bouwen pensioen op (31%) en winnen advies in. Van de DGA’s die pensioen (gedeeltelijk) in eigen beheer opbouwen, maakt 61 procent gebruik van een accountant en/of 48 procent van een adviseur en/of 36 procent van een fiscalist. 14 procent van deze DGA’s raadpleegt echter niemand. “De laatste groep die geen advies inwint, zou zich vooral nu moeten laten adviseren”, stelt Mart Vreven, Directeur Pensioen en Leven bij Allianz Nederland. 
“Vanwege de complexiteit van fiscale regelgeving is een goede adviseur voor de DGA onontbeerlijk. Er wijzigt nogal wat voor de DGA en de keuzemogelijkheden rond pensioenen zijn legio. Dit geldt voor zowel de huidige pensioenreserve als voor de toekomstige opbouw van pensioen. De staatssecretaris beloont snelle besluitvorming, maar laat dat niet de enige trigger zijn om een besluit te nemen. Het is dan ook geen overbodige luxe om zorgvuldig te werk te gaan en je als DGA vooraf goed te laten informeren over de mogelijkheden,” aldus Vreven.
 
 
Privé sparen of beleggen voornaamste alternatief voor PEB
Uit het Allianz onderzoek blijkt dat 25 procent van de DGA’s bij het einde van PEB via een verzekeraar pensioen gaat opbouwen (op dit moment bouwt 13% van de DGA’s pensioen op bij een verzekeraar). DGA’s zien privé sparen of beleggen als het voornaamste alternatief voor PEB (47%). Iets meer dan een kwart kiest voor de optie lijfrenteregelingen (26%) en een vijfde van de DGA’s (20%) ziet de eigen onderneming als voorziening voor pensioen.
Top 5 van alternatieven voor PEB
1.    Privé sparen of beleggen (47%)
2.    Lijfrente (26%)
3.    Pensioenverzekering (25%)
4.    Eigen woning (25%)
5.    Opbrengst van de onderneming (20%)

Gerelateerde artikelen