AFM wil meer aandacht voor derdepijlerpensioen

Te weinig kennis over lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) dringt er in de financiële sector op aan dat de bekendheid en toegankelijkheid van het zogeheten derdepijlerpensioen wordt vergroot. Het aantal mensen dat zelf geld opzijzet voor hun oude dag via bijvoorbeeld lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen is nog erg gering.

Onderzoek van de toezichthouder wijst uit dat het nu meestal ouderen en mensen met een hoog inkomen zijn die op deze manier pensioen opbouwen, bijvoorbeeld om eerder te kunnen stoppen met werken. De inleg daarbij is vaak gering, aldus de AFM.

De financiële waakhond denkt dat een en ander onder meer komt doordat veel mensen nog helemaal niet weten dat je zo fiscaal aantrekkelijk kunt sparen voor extra pensioen. Ongeveer zeven op de tien werkenden zouden er nog nooit van hebben gehoord.

Zij kennen dan waarschijnlijk alleen de AOW-uitkering en pensioenopbouw via de werkgever. Dat zijn de eerste twee pijlers van het Nederlandse pensioenstel.

Ook een drempel vormt de lage toegankelijkheid door de moeilijke fiscale regels, is de indruk van de AFM. Verder is het voor de consument lastig om verschillende aanbieders van individuele aanvullende pensioenvoorzieningen met elkaar te vergelijken.

Volgens de AFM is het wel belangrijk dat de sector hier wat aan doet en consumenten meer informatie gaat verschaffen. Omdat er meer fiscale ruimte komt voor onder meer zelfstandigen om pensioen op te bouwen in de derde pijler gaat de omvang van deze pensioenvorm mogelijk toenemen, denkt de toezichthouder.

(ANP)

Gerelateerde artikelen