‘AFM moet toezicht op kleinere niet OOB-accountantsorganisaties intensiveren’

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is van mening dat de AFM het toezicht op de kleinere niet OOB-accountantsorganisaties zou moeten intensiveren.

Dit meldt de AFM op basis van het maandag door het IMF gepresenteerde eindrapport ‘Financial Stability Sector Assessment’ (FSAP). Hierin is het IMF positief over de AFM. Het IMF geeft aan dat voortgang is geboekt met de verdere versterking van het toezicht en steunt de gekozen inrichting van het toezicht.

Assessment

De FSAP is een assessment van de staat van de Nederlandse financiële sector, waarbij ook naar het toezicht wordt gekeken. Nederland is aangewezen als één van de 25 landen wereldwijd met een systemically important financial sector, en dient daarom elke vijf jaar zo’n assessment te ondergaan. Het IMF keek naar deelgebieden van het (toezicht op het) financiële stelsel in Nederland, met name de gebieden met een stabiliteitsaspect. Ook vormde het IMF zich een oordeel over enkele meer overkoepelende zaken, zoals de mate van onafhankelijkheid van de toezichthouders, en hun vermogen en middelen om goede medewerkers aan te trekken.

Toezicht op accountantsorganisaties

Het IMF trekt positieve conclusies over de manier waarop de AFM het toezicht uitvoert en over de initiatieven voor de verdere versterking van het toezicht. Het IMF spreekt onder meer waardering uit voor de AFM-initiatieven op het gebied van technologie en data-analyse en beoordeelt het toezicht op de vier grote accountantskantoren als goed. Wel vindt het IMF dat de AFM het toezicht op de kleinere niet OOB-accountantsorganisaties zou moeten intensiveren, meer gebruik zou kunnen maken van marktdata in het toezicht en vaker daadwerkelijk langs moet gaan bij de onder toezicht staande instellingen.

Agenda 2017

Merel van Vroonhoven, bestuurder AFM: “Wij onderschrijven de conclusies van het IMF. We zijn blij met de waardering van het IMF, juist ook omdat dit een onafhankelijke bewaker is die deze assessments wereldwijd uitvoert. Het rapport biedt bovendien aanknopingspunten om ons toezicht verder te verbeteren. Wij hebben de aanbevelingen al voor een belangrijk deel opgenomen in de Agenda 2017 die wij onlangs hebben gepubliceerd.”

Gerelateerde artikelen