AFM mag kwaliteit niet waarborgen

De kwaliteit van wettelijke controles van accountants mag de AFM wel controleren, maar niet handhaven.

De huidige wetgeving geeft geen ruimte om accountantsorganisaties juridisch aan te spreken bij ernstige fouten in de controle van een jaarrekening. Dat volgt uit de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven in het hoger beroep dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) had ingesteld om meer duidelijkheid te krijgen over de interpretatie van de zorgplicht van accountantsorganisaties. De AFM dringt bij het ministerie van Financiën aan om de wetgeving aan te passen.

Kern van de zaak is de interpretatie van de zorgplicht. “Dit is een principiële kwestie,” zegt de AFM. Die “mag een overtreding van de zorgplicht van een accountantsorganisatie niet alleen vaststellen op basis van ernstige tekortkomingen in de wettelijke controle. De AFM moet concreet aantonen waar het kwaliteitsbeleid van de accountantsorganisaties faalt.”

“De uitspraak heeft impact op de effectiviteit van het toezicht,”vult de AFM aan. “Het betekent namelijk dat de AFM toezicht op de kwaliteit van de wettelijke controles zal blijven houden, maar geen adequate handhavingsmogelijkheden meer heeft om accountantsorganisaties specifiek juridisch aan te spreken op de kwaliteit van hun wettelijke controles. Juist deze kwaliteit raakt het maatschappelijk belang. De gebruiker van de jaarrekening, zoals investeerders, beleggers en crediteuren, is gebaat bij een goede kwaliteit van de controle.”

De AFM had op 16 maart 2016 boetes opgelegd aan onder andere EY en PwC, omdat ze op basis van ernstige tekortkomingen in meerdere wettelijke controles niet aan hun zorgplicht voldaan zouden hebben. De twee tekenden hiertegen beroep aan en zijn op 20 december 2017 door de bestuursrechter in het gelijk gesteld. Hiertegen is door de AFM op 31 januari 2018 hoger beroep ingesteld bij het College van Beroep, dat gisteren dus besloot dat het ongegrond is. Daarmee komen de boetes voor EY en PwC te vervallen.

(bron: AFM)

Gerelateerde artikelen