AFM: Crowdfundingplatforms moeten meer inzicht geven in risico’s

Crowdfundingplatforms moeten meer informatie geven over de mogelijke risico's van een investering, vindt de Autoriteit Financiële Markten. Nu is de informatievoorziening volgens de AFM te veel gericht op de kansen en te weinig op de risico's.

De AFM wil dat crowdfundingplatforms informatie gaan bieden over wanbetalingen: de niet nagekomen betalingstermijnen. Door duidelijke informatie hierover en de impact daarvan op het netto rendement kunnen consumenten een betere beslissing over een investering maken. Omdat er in de crowdfundingsector vooral sprake is van zelfregulering, legt dit meer verantwoordelijkheid bij de bedrijven, aldus de AFM. Een aantal platforms heeft al stappen gezet om informatie over de risico's aan te leveren. De AFM ziet ruimte voor verbetering en komt met een aantal richtlijnen voor goede informatie over wanbetalingen.

In het voorjaar van 2017 zal de AFM bekijken of de crowdfundingplatformen de informatievoorziening over de risico's verbeterd hebben. 
Eerder dit jaar constateerde de autoriteit al dat een deel van de investeerders de risico’s van crowdfunding onderschat.

 

Gerelateerde artikelen