AFM biedt handvatten voor SIRA

Autoriteit Financiele Markten vertelt accountants hoe goede Systematische Integriteitsrisico Analyse te doen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft praktische handvatten gepubliceerd om de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA) toe te passen (pdf). SIRA stelt accountantsorganisaties beter in staat om incidenten, waaronder betrokkenheid bij strafbare feiten zoals witwassen, terrorismefinanciering en corruptie, te voorkomen.

De AFM heeft in een risico-georiënteerde verkenning bij accountantsorganisaties hun SIRA opgevraagd en beoordeeld. Uit deze verkenning blijkt dat sommige accountantsorganisaties hier goede voortgang boeken. Binnen de onderzochte groep is echter ook ruimte voor verbetering én versnelling. De AFM denkt dat deze praktische handvatten hier een bijdrage aan kunnen leveren. Ook kan het bijdragen aan het beperken van de impact van incidenten. Dit geldt zowel voor de eigen organisatie als voor werkzaamheden voor controlecliënten.

De AFM wil dat alle accountantsorganisaties dit uiterlijk eind 2020 aantoonbaar doen.

(bron: AFM)

Gerelateerde artikelen