AFM beboet Randstad Holding

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 8 mei 2009 een bestuurlijke boete van 96.000 euro opgelegd aan Randstad Holding N.V. als rechtsopvolgster van Vedior N.V. voor het niet tijdig publiceren van koersgevoelige informatie.

In de ochtend van 30 november 2007 was sprake van geruchtenvorming in verschillende media over overnamegesprekken waarbij Vedior werd genoemd als doelwit van overname. De koers van het aandeel Vedior, genoteerd op Euronext Amsterdam, steeg deze ochtend aanzienlijk.

Op 30 november 2007 vonden verkennende overnamegesprekken plaats tussen Vedior en Randstad. Naar het oordeel van de AFM had Vedior moeten inzien dat van uitstel van publicatie misleiding te duchten was. Nu Vedior heeft nagelaten deze koersgevoelige informatie zo spoedig mogelijk te publiceren in een persbericht, heeft zij artikel 5:59, eerste lid, Wet op het financieel toezicht overtreden.

Uitzender Randstad heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de boete van de AFM.

Gerelateerde artikelen