Afbouw coronaversoepeling duidelijk

Minister Hoekstra geeft duidelijkheid over afbouw coronaversoepelingen van Belastingdienst.

De Minister van Financiën Wopke Hoekstra, heeft mede namens de Staatssecretaris van Financiën, eerder een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij aangeeft hoe de afbouw van de tijdelijke versoepeling van uitstel van betaling haar beslag gaat vinden.

Een tabel op bladzijde 9 van de brief geeft de belangrijkste verduidelijkingspunten, zie ook: Belastinguitstel na 1 oktober.

Belastingrente

De belastingrente zal per 1 oktober 2020 weer teruggaan naar het oorspronkelijke niveau van 4 procent. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting (vpb) zal tot en met 31 december 2021 ook op 4 procent worden gesteld, in plaats van op het oorspronkelijke niveau van 8 procent.

Verruimde deblokkering g-rekening

Met het afbouwen van het versoepelde uitstelbeleid komt eveneens geleidelijk een einde aan de verruimde deblokkeringsmogelijkheid van de g-rekening.

Betalingsverzuimboetes

Ook de tijdelijke versoepeling ten aanzien van de betalingsverzuimboetes komt per 1 januari 2021 te vervallen.

Schone verklaring omtrent betalingsgedrag

Zolang de ondernemer vanaf 1 januari 2021 uitstel van betaling genieten zich aan de lopende betalingsverplichtingen en aflossingsverplichtingen houdt, zal de Belastingdienst op verzoek een schone verklaring omtrent betalingsgedrag blijven afgeven gedurende de looptijd van de betalingsregeling.

(bron: SRA; foto: rijksoverheid)

 

Gerelateerde artikelen