AFAS Software sluit 2015 af met 16 procent omzetgroei

AFAS Software heeft 2015 afgesloten met een omzet van 92 miljoen euro. Dit betekent een omzetstijging van 16 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

Voor 2016 wordt minimaal een groei van 12 procent verwacht, waarmee voor het eerst een omzet boven 100 miljoen euro wordt bereikt. Daarnaast beschikt AFAS Software vanaf heden over een ISAE3402-rapportage over AFAS Online.
2015 kenmerkte zich voor de softwareleverancier als een jaar waarin verandering en innovatie centraal stonden. “We hebben op veel gebieden veranderingen doorgevoerd die in de toekomst een grote impact gaan hebben”, zo schetst Arnold Mars, CFO bij AFAS Software. “De integratie van Qlik Sense is daar een goed voorbeeld van, waardoor klanten nog meer inzicht hebben in hun cijfers en bedrijfsresultaten”.

ISAE3402
ISAE3402-rapporten worden in toenemende mate gevraagd door accountantskantoren bij outsourcing voor de jaarrekeningcontrole. De accountant die de jaarrekening van de gebruikersorganisatie controleert, zal ook de processen die geoutsourcet zijn moeten controleren. “De ISAE3402-rapportage maakt deze extra controle overbodig als de jaarrekening tot stand gekomen is met de software van AFAS Online.” AFAS Online is in 2016 gehercertificeerd voor ISO 27001-2013 norm.
 
Kwetsbaarheid
Afgelopen jaar is er veel gebeurd in diverse markten. “Ook onder onze klanten hebben we kwetsbaarheid gezien, waar faillissementen helaas onoverkomelijk waren. Juist dan blijkt het belang van automatisering, en de efficiëntie die hiermee gerealiseerd wordt.  Bedrijven kunnen het zich niet meer veroorloven om businessplannen op lange termijn uit te stippelen, maar moeten direct kunnen acteren op actuele informatie.” Er wordt gestreefd naar minder maatwerk, en meer naar standaardoplossing. “Onze ambitie is om door middel van automatisering een product neer te zetten waar elk bedrijf mee kan werken”.
AFAS Foundation
Eind december heeft AFAS Software de AFAS Foundation gelanceerd, om vanaf 2016 het schenkingsbeleid aan goede doelen verder te professionaliseren. Hiermee wil de softwareleverancier, die de afgelopen jaren al 8,5 miljoen aan goede doelen heeft geschonken, het beleid rondom de giften verder professionaliseren binnen de kaders onderwijs, gezondheidszorg en maatschappij in binnen- en buitenland. Voor de komende jaren is een bedrag vastgesteld van 2,5 miljoen euro per jaar. Structureel wordt hier 4 procent van de winst voor vrijgemaakt, die voor 2015 30,6 miljoen euro bedraagt.
Over AFAS Software
Het Nederlandse familiebedrijf AFAS Software (www.afas.nl) ontwikkelt bedrijfssoftware met oog voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door de flexibiliteit van de software die volledig af te stemmen is op branchespecifieke bedrijfssituaties, automatiseert AFAS bedrijven en organisaties uit een grote variëteit aan branches.