AEX ondernemingen weer sneller met jaarcijfers

De AEX fondsen laten een gemiddelde verbetering van 1,4 dag bij de presentatie van de voorlopige resultaten zien (nu gemiddeld 45,6 dagen). In totaal zijn 3 bedrijven dit jaar later met het publiceren van hun voorlopige cijfers (gemiddeld 10,3 dagen) en wisten maar liefst 21 bedrijven te versnellen met gemiddeld 3,4 dagen. Kijkend naar de 4 jaar trend in Nederland zien we een significante verbetering met meer dan 7 dagen: 53,0 dagen in 2003/2004 tot 45,6 dagen in 2007/2008.

Het jaarlijkse onderzoek van Centre Consulting naar de publicatiedata van de jaarcijfers van de aan de AEX genoteerde ondernemingen laat een verdere versnelling zien ten opzichte van vorig jaar voor wat betreft de bekendmaking van de voorlopige cijfers.

De top 10: Publicatie van voorlopige resultaten

Positie

2008

AEX onderneming

Positie 2007

Verstreken dagen 2008

Verstreken dagen 2007

Mutatie tov 2007

1

ASML

1

16

17

1

2

Philips Electronics

2

21

22

1

3

SBM Offshore

3

29

30

1

4

Royal Dutch Shell

4

31

32

1

5

KPN

5

36

37

1

6

Vedior

6

38

39

1

7

Corporate express

7

38

39

1

8

Unilever

8

38

39

1

9

Unibail –Rodamco

19

38

57

19

10

DSM

10

44

45

1


Grootste stijger binnen de AEX ondernemingen en nieuwkomer in de top 10 is Unibail-Rodamco met een verbetering van ruim 19 dagen. De grootste daler ten opzichte van 2007 is Akzo Nobel met ruim 20 dagen. Dit is echter grotendeels te verklaren door het feit dat door Akzo Nobel in tegenstelling tot 2007 geen publicatie van voorlopige resultaten heeft plaatsgevonden maar dat publicatie gelijktijdig met de presentatie van de jaarrekening heeft plaatsgevonden.

Het was echter ook een bijzonder jaar voor Akzo Nobel met de verkoop en aankoop van grote bedrijfsonderdelen. De rode lantaarn dit jaar gaat naar Fortis en Ahold met 67 dagen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit voor Ahold een verbetering van 14 dagen inhoudt ten opzichte van 2007. Fortis heeft wat dat betreft geen verbetering gerealiseerd en blijft gelijk met 67 dagen, dit is echter wel gelijk aan de datum van de aftekening door de accountant.

De top 10: Publicatie met accountantsverklaring

Positie

2008

AEX onderneming

Positie 2007

Verstreken dagen 2008

Verstreken dagen 2007

Mutatie tov 2007

1

ASML

1

25

26

1

2

Vedior

2

37

38

1

3

DSM

3

43

44

1

4

Randstad

44

44

0

5

Philips Electronics

5

49

50

1

6

TNT

11

49

57

8

7

Heineken

7

50

51

1

8

Reed Elsevier

4

51

45

-6

9

Hagemeyer

6

51

50

-1

10

Tomtom

10

52

53

1


Nieuw in de top 10 is Randstad als nieuwkomer in de AEX index, de grootste stijger ten opzichte van 2007 is Ahold met een versnelling van 16 dagen. De grootste daler is Corporate Express met 12 dagen. De rode lantaarn bij de AEX ondernemingen is voor de nieuwkomer Arcelor Mittal met 95 dagen.

“De accountant had dit jaar dezelfde tijd nodig voor de controle werkzaamheden en wist de vertraging met 2 dagen, zoals die zich in 2007 manifesteerde niet goed te maken”, aldus Klaas van de Geest, Managing Director van Centre Consulting.

Van de 23 AEX ondernemingen worden er 7 door PricewaterhouseCoopers gecontroleerd, 6 door Deloitte, 5 door KPMG, 3 door Ernst & Young, terwijl er voor 2 AEX ondernemingen een joint audit plaatsvindt, te weten Fortis (KPMG/PWC) en Arcelor Mittal (KPMG/DT).

Als we kijken hoe lang de accountant gemiddeld nodig heeft voor de controle van de jaarrekening van de AEX fondsen dan komen we op de volgende cijfers:

Positie

Accountant

Gemiddeld

Jaarrekening

2007

Gemiddeld

Jaarrekening 2006

1

Deloitte

46,8

48,6

+1,8

2

KPMG

58,4

61,5

+3,1

3

Ernst & Young

61,6

63,5

+1,9

4

PricewaterhouseCoopers

63

61,75

-1,25


Opvallend is het grote verschil in doorlooptijd tussen Deloitte en de andere accountantskantoren. Van de top 10 qua ondertekening door de accountant worden er 5 door Deloitte gecontroleerd.

De andere kantoren liggen meer bij elkaar in de buurt, te weten rond de 60 dagen.

Deloitte, KPMG en Ernst & Young lieten ten opzichte van 2007 een versnelling zien, alleen PricewaterhouseCoopers had gemiddeld 1,25 dagen meer nodig voor aftekenen van de jaarrekening.

Ten opzichte van andere landen laat het onderzoek van BPM International zien dat Nederland behoort tot de kopgroep in Europa. De Verenigde Staten laten voor wat betreft de publicatie van hun voorlopige cijfers een herstel zien ten opzichte van vorig jaar. “Na een periode van teruggang in de Verenigde Staten  als gevolg van de invoering van Sarbanes Oxley zien we herstel optreden voor wat

Gerelateerde artikelen