AEX-bedrijven laten kansen liggen

De ontwikkeling van de AEX is sinds begin 2001 gemiddeld ruim 25 procent achtergebleven ten opzichte van andere leidende indices. Dit blijkt uit een onderzoek van Accenture Nederland naar de jaarlijkse performance van 23 AEX-bedrijven ten opzichte van 165 concurrenten in 19 sectoren over de periode 2000-2006.

De prestaties van de AEX-bedrijven zijn tot op heden in het nieuwe millennium duidelijk achtergebleven bij die van de directe concurrentie. Bijna twee derde van de AEX-bedrijven presteert over de afgelopen 7 jaar minder goed dan het gemiddelde van de directe concurrentie binnen de eigen sector.

Geen van de AEX-bedrijven heeft gedurende de afgelopen 7 jaar op alle vijf de maatstaven consistent beter gepresteerd dan de directe concurrentie. Over het algemeen koppelen AEXbedrijven een hogere winstgevendheid aan een duidelijk lagere omzetgroei dan hun concurrenten.

Ruim de helft van de AEX-bedrijven is meer winstgevend dan het gemiddelde van hun sector. Maar liefst 9 van de 23 AEX-bedrijven kwalificeren zich als high performer op het gebied van winstgevendheid binnen de eigen sector: Akzo Nobel, ArcelorMittal, ASML, ING, Heineken, Fortis, Randstad, Shell en TNT.

De jaarlijkse omzetgroei over 2000-2006 daarentegen was voor de AEX-bedrijven gemiddeld slechts 5 procent tegen 8 procent voor de concurrenten als geheel, en zelfs 11 procent voor de 21 high performance businesses (HPB) die we onder de 165 directe AEX-concurrenten hebben aangetroffen.

OMZETGROEI TELT
Blijkbaar hebben aandeelhouders meer waardering voor een hogere omzetgroei met een licht lagere winstgevendheid dan voor een hogere winstgevendheid gecombineerd met hoge uitkeringen aan de aandeelhouders, maar een significant lagere omzetgroei.

De relatief lage omzetgroei van AEX-bedrijven wordt onder meer veroorzaakt door een achterblijvende groei van de investeringen (AEX 4 procent per jaar, concurrenten 8 procent per jaar en HPB 11 procent per jaar).

Tevens behalen de AEX-bedrijven gemiddeld slechts 14 procent van hun omzet in emerging markets, terwijl bijvoorbeeld Inbev, een van de snelste groeiers in dit onderzoek, 45 procent van zijn omzet in emerging markets realiseert.

Tot slot, voor AEX-bedrijven die zich in het geschetste beeld herkennen, twee concrete aanbevelingen voor het accelereren van structurele groei. 1Verhoog de investeringen in emerging markets en in de premium segmenten van de traditionele thuismarkten om het daar aanwezige groeipotentieel beter te benutten.

Kies daarmee duidelijker voor langetermijnwaardecreatie voor aandeelhouders, zo nodig ten koste van kortetermijnuitkeringen, maar zonder de winstgevendheid en de koers op korte termijn in gevaar te brengen.

Daarom zal investeringsruimte gevonden moeten worden binnen de eigen organisatie. 2Creëer ‘brandstof voor groei’. Naar onze ervaring kunnen de veelal grote en complexe AEX-ondernemingen nog wel 20 à 30 procent op hun management en administratiekosten besparen.

Meestal kunnen binnen 12 tot 18 maanden significante resultaten worden bereikt. Deze besparingen kunnen worden aangewend voor groeiinvesteringen. De koers van het aandeel zal in het algemeen ook op korte termijn profiteren van het krachtige signaal dat uitgaat van de combinatie van groeiversnelling én margeverbetering tegelijkertijd.

WOUTER KOETZIER leidt vanuit het Accenture-kantoor in Amsterdam de strategie consulting-praktijk in Frankrijk en de Benelux. Hij is expert op het gebied van groeistrategie en groeitransformatie. Koetzier heeft ruim twintig jaar internationale consumer goods & serviceservaring in lijnmanagement en strategie consulting.

SHIKKO NIJLAND is Accentures Corporate Strategy lead in Nederland. Hij heeft meer dan tien jaar strategie consultingervaring in verschillende industrieën en met diverse strategische vraagstukken, waaronder mergers & acquisitions, post merger integration, business transformatie en strategische planning.

Gerelateerde artikelen