Aegon-dochter schikt zaak VS

Transamerica, Amerikaanse dochter van Aegon, betaalt in de Verenigde Staten 195 miljoen dollar.

De verzekeraar hoopt zo een einde te maken aan een langlopend juridisch geschil . Volgens het bedrijf wordt hiermee zowel voor klanten als voor Transamerica de onzekerheid over lopende rechtszaken weggenomen.

Bij de langlopende affaire draait het om levensverzekeringen. Transamerica was in een grote juridische strijd verwikkeld geraakt, waarbij de premieverhogingen uit 2015 en 2016 voor circa 70.000 polissen in meerdere rechtszaken werden aangevochten.

Volgens het bedrijf waren de hogere premies gewoon in lijn met de polisvoorwaarden, en waren ze nodig in verband met onder meer de lage langlopende rente. Maar de verzekeraar komt nu toch met een bedrag over de brug. Polishouders hebben nog de keuze om niet te schikken. Stemmen ze wel in met de overeenkomst, dan moeten ze afzien van verdere claims.

Op grond van de schikking zal Transamerica het bedrag in een gemeenschappelijk fonds storten en bijkomende kosten voor advocaten en voor de rechtsgang voor zijn rekening nemen. Aegon meldt verder dat de impact op het kapitaal en de resultaten voor belastingen naar verwachting in de orde van grootte van het schikkingsbedrag liggen.

Gerelateerde artikelen