Aegon CFO Jan Nooitgedagt treedt terug; Darryl Button voorgedragen als opvolger

Jan Nooitgedagt (59) heeft besloten om aan het eind van zijn termijn terug te treden als Chief Financial Officer van Aegon, in lijn met de pensioenafspraken voor leden van de Raad van Bestuur.

De Raad van Commissarissen van Aegon zal tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 15 mei 2013 de Canadees Darryl Button (43) voordragen als zijn opvolger en lid van de Raad van Bestuur.

Darryl Button is op dit moment Executive Vice President en hoofd van het Corporate Financial Center van Aegon. Daarvoor was Darryl Button acht jaar CFO van Aegon Amerika. De benoeming van Button is onder voorbehoud van goedkeuring door de Nederlandsche Bank.

Met ingang van 1 januari 2013 zal Tom Grondin, Chief Risk Officer (43, Canadees), toetreden tot de Management Board van Aegon. Tom Grondin is sinds 2003 Chief Risk Officer. Zijn benoeming onderstreept het belang van risicomanagement voor het bedrijf. De Management Board zal vanaf januari bestaan uit de CEO, CFO en CRO van Aegon N.V. en de CEO’s van Aegon Amerika, Aegon Nederland, Aegon UK en Aegon Centraal & Oost Europa.

“Jan heeft een belangrijke rol gespeeld bij het versterken van de financiële positie en het risicoprofiel van Aegon in de afgelopen uitdagende periode. Wij zijn hem daar dankbaar voor”, aldus voorzitter Rob Routs van de Raad van Commissarissen.

“Wij hebben het volste vertrouwen in Darryl Button. Zijn uitgebreide operationele ervaring in Aegon’s grootste bedrijfsonderdeel komt goed van pas bij het uitvoeren van onze heldere strategische prioriteiten. Met de benoeming van Tom Grondin in de Management Board zullen wij ons risicobeheer verder versterken op een manier die ondersteunend is aan onze lange termijn ambities.”

Gerelateerde artikelen