Advocatenkantoor en procesfinancier werken samen

Liesker Procesfinanciering en advocatenkantoor Ploum samen voor kartelschadezaken en grote claims.

Advocatenkantoor Ploum en Liesker Procesfinanciering gaan een strategische samenwerking aan. Doel van de alliantie is dat klanten van Ploum procesfinanciering voortaan makkelijker en tegen scherpere voorwaarden kunnen inzetten als financieringsinstrument om de kosten verbonden aan grote rechtszaken – een bedrijfsvreemd risico – af te dekken. Beide partijen zien vooral mogelijkheden voor samenwerking bij de financiering van kartelschadezaken en grote commerciële claims.

De samenwerking houdt onder meer in dat klanten van Ploum versneld door het financieringstraject worden geleid zodat zij al binnen één maand weten of hun zaak kan worden gefinancierd. Na een succesvol doorlopen financieringstraject kunnen zij vervolgens tegen gereduceerd tarief, gebruikmaken van procesfinanciering. Michel Jacobs, partner bij Ploum advocaten: “In onze sector is procesfinanciering nog steeds een relatief nieuw financieringsinstrument. Terwijl het juist bij de omvangrijke zaken een zeer effectief en strategisch instrument is om bedrijfsvreemd risico verantwoord af te dekken.”

Structurele toename kartelschadezaken en grote claims

Sara Liesker, Managing Director Liesker Procesfinanciering: “Net als Ploum, zien wij al jaren een structurele toename in het aantal omvangrijke rechtszaken. Daarbij gaat het vooral om kartelschadezaken en grote commerciële claims. In lijn daarmee ontvangen wij ook steeds meer bedrijfsmatige aanvragen voor de financiering daarvan. Door de handen ineen te slaan met Ploum kunnen we zowel MKB bedrijven als corporates veel gerichter en efficiënter van dienst zijn en staan alle neuzen na een succesvol doorlopen financieringstraject dezelfde kant op. Dat is bij dit soort zaken van groot belang.”

Liesker Procesfinanciering richt zich op de financiering van kansrijke claims, zowel van particulieren als bedrijven, met een minimale waarde van 250.000 euro. De behandeling van de procedure vindt plaats door externe advocaten(kantoren), veelal op basis van een fixed fee. Bij winst van de zaak worden de proceskosten voldaan uit de opbrengst en ontvangt Liesker een fee van gemiddeld 30% van het resterende bedrag. Bij verlies worden de proceskosten door Liesker voldaan en blijft de indiener van de claim gevrijwaard van kosten. Het merendeel van de zaken die Liesker financiert betreft zakelijke geschillen.

Gerelateerde artikelen