ADP: “Pensioenuitkering daalt in 2018”

Nederlanders met een aanvullend pensioen of een lijfrente-uitkering tot 2.750 euro zien op de eerste uitkeringsspecificatie van 2018 een lager netto bedrag

Bij een aanvullend pensioen van 500 euro ontvangt iemand 1,25 euro minder per maand. Bij 750 euro is dat 1,88 euro. Het verschil loopt op tot 6,88 euro bij een aanvullend pensioen van 2.750 euro per maand. 

Deze cijfers volgen uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP op basis van de belastingtarieven en premies per januari 2018.

Hogere bijdrage Zorgverzekeringswet
De achteruitgang komt voornamelijk door de verhoging van de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) van 5,40 naar 5,65 procent. Mensen die een aanvullend pensioen ontvangen tussen de 1.700 en 2.650 euro profiteren nog wel van een verlenging van de eerste belastingschijf. Zij gaan er minder op achteruit omdat zij hooguit enkele dubbeltjes minder belasting per maand gaan betalen. 

Ouderenkorting stijgt
AOW-gerechtigden krijgen wel compensatie in de vorm van een hogere ouderenkorting (een belastingkorting), die in 2018 met 126 euro stijgt. Daarmee komt de totale ouderenkorting in 2018 uit op 1.418 euro per jaar voor inkomens tot 36.346 euro. Bij een hoger inkomen bedraagt de ouderenkorting nog maar 72 euro. 

Ook de AOW-uitkering stijgt. Gehuwden ontvangen bruto 7,66 euro meer per persoon, ongehuwden krijgen er 12,47 euro per persoon bij. Op deze uitkering wordt ook de hogere ZVW-bijdrage ingehouden. 

Over de cijfers
ADP is bij de berekeningen voor de pensioenuitkeringen van 2018 uitgegaan van personen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en die geboren zijn vóór 1946 en een aanvullend pensioen of lijfrente-uitkering ontvangen. Met heffingskortingen is geen rekening gehouden omdat deze in het algemeen al met de AOW-uitkering worden verrekend. 

Gerelateerde artikelen