Administratieve lastenverlichting controle NOW

Het wordt goedkoper en makkelijker voor ondernemers om hun NOW-aanvragen te laten controleren.

De nieuwe controleregels gaan gelden voor NOW-subsidies die sinds oktober zijn verstrekt. Ze zullen leiden tot een ‘aanzienlijke daling’ in de controlekosten voor een doorsnee ondernemer, schrijft demissionair minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees aan de Tweede Kamer.

Het controleproces en de betrokkenheid van de derde-deskundigen en de accountant voor de NOW wordt op zes onderdelen versoepeld. De zes verlichtingen verminderen de administratieve lasten van werkgevers aanzienlijk, met name voor de werkgevers die een kleiner subsidiebedrag ontvangen en daarvoor een derdenverklaring moesten aanleveren. Het betreft de volgende verlichtingen:

– generieke verlichting derdenverklaring NOW-3 en NOW-4: verhoging drempelbedrag;
– beperking werkzaamheden wanneer de financiële administratie al door een derde-deskundige wordt gevoerd (verduidelijking);
– controle NOW-3 en NOW-4 als ware het één opdracht;
– aanpassing standaarden NOW;
– uitbreiding werkzaamheden door groepsaccountant; en
– aanpassing controlepiramide bij aanvragen op werkmaatschappijniveau.

Volgens het Financieele Dagblad zijn mkb-bedrijfjes die minder dan €40.000 aan steun hebben ontvangen, de grote winnaars. Die hoeven geen bewijs meer te overleggen. Dat scheelt een geschatte €165 mln aan accountancykosten. Ook werkmaatschappijen binnen grote concerns profiteren van minder strenge eisen, waardoor hun controlekosten een kwart lager uitvallen.

 

Gerelateerde artikelen