Addertje onder het NOW-gras

Accountantskosten voor verplichte derdenverklaring kunnen fors oplopen.

De verplichting een derdenverklaring te hebben om NOW-subsidie te kunnen houden, stelt bedrijven voor een extra kostenpost, die bij het aanvragen van vooral de eerst ronde onbekend was.

Novak, de service- en belangenorganisatie voor MKB-accountants en accountantskantoren, schat dat een huisaccountant ongeveer een dag werk nodig heeft om een derdenverklaring op te stellen voor een gemiddelde MKB’er. Anderen komen tot vergelijkbare schattingen, met voor een samenstellingsverklaring een tijdsbesteding richting twee dagen. Grotere bedrijven zullen navenant duurder uit zijn.

“Ben je geen huisaccountant dan kunnen de kosten oplopen. Bepalend is de kwaliteit van de aangeleverde informatie en of de accountant al veel kennis van de klant heeft, als bij de derdenverklaring de accountant reeds tussentijdse cijfers en jaarrekening opstelt kan er veel tijdwinst worden bereikt,” zei Novak tegen Accountancy Vanmorgen. “Bepalend is ook of er bij de uitvoering werkzaamheden afwijkingen zijn in de geselecteerde documenten. Vuistregels zullen de komende weken wel ontstaan, maar daarvoor is nu nog te vroeg.”

“Het beeld dat wij hebben is dat er in het algemeen nog veel onduidelijkheid is bij ondernemingen naar aanleiding van de uitvraag van het UWV om de vaststelling van de NOW 1.0 aan te vragen,” aldus Baker Tilly tegen Accountant. “Veel ondernemingen weten niet (goed) wat ze moeten doen en wat er moet worden aangeleverd. Daarover worden wij veel bevraagd.”

Overheid onduidelijk, dus meer kosten

Een probleem is dat de overheid weinig duidelijkheid geeft over de derdenverklaring, behalve dat die moet worden opgesteld door een accountant of door een andere deskundige. De NBA liet eerder weten dat een geregistreerd accountant het opstellen van een derdenverklaring in relatie tot NOW daarom moet beschouwen als een ‘aan assurance verwante opdracht’. De constateringen en de verklaringtekst bevatten feitelijke bevindingen die bedoeld zijn voor de beoogd gebruiker: het ministerie van SZW, aldus de NBA. Hiermee is het een rapport van feitelijke bevindingen en is Standaard 4400N van toepassing. Dit betekent dat de accountant bij het opstellen van een derdenverklaring meer werk heeft dan een boekhouder en ook een groter risico loopt. Dat zal zich vertalen in een hogere factuur.

“Veel ondernemers hebben ten onrechte onvoldoende rekening gehouden met de groepssituatie waarvan ze deel uitmaken. Door de aanpassing te doen naar de feitelijke situatie veranderen de perspectieven en ook de voorwaarden gesteld aan de subsidie,” zei KPMG tegen Accountant. “Zeker bij hele grote juridische structuren is het zeer complex om te bepalen wat uiteindelijk als ‘groep’ moet worden geduid vanuit de NOW-regeling.”

“Er wordt een groot beroep gedaan op ons als accountants, doordat aan ons gevraagd wordt om grondig te kijken naar de rechtmatigheid van aanvragen en zekerheid te verstrekken bij de juistheid van de verantwoordingen,” zei PwC tegen Accountancy Vanmorgen. Dat betekent investeren in extra training voor de controleteams en in extra kwaliteitsmaatregelen. PwC wijst erop dat iedere controle van een NOW-subsidieaanvraag ook veel tijd vraagt. “Wij zullen namelijk diepgaander moeten kijken naar NOW-aspecten dan bij een reguliere jaarrekeningcontrole en er worden vanuit het ministerie van SZW aanvullende werkzaamheden verwacht om bijvoorbeeld frauderisico’s te mitigeren. Daarbij komt dat er vanuit het ministerie specifieke instructies voor onze controle zijn meegegeven,” zo legt PwC uit, hoe de overheid de hete aardappel heeft doorgespeeld.

(bron: Accountant, Accountancy Vanmorgen, NBA; foto: Ludovic Migneault, Unsplash)

 

Gerelateerde artikelen