ADB-financiering werkt

Financiering van de onderneming
Anders Dan Banken financiering voor MKB werkt: snel, effectief, en ook tijdens de crisis. Daarom steunt de overheid het nu.

Een serie blogs over financiering.

BLOG – De coronacrisis leidt voor een groot deel van het MKB tot enorme uitdagingen, waarbij de overheid de ondernemers zoveel als mogelijk helpt. In het noodpakket van de overheid zitten onder andere maatregelen die ondernemers makkelijker toegang geven tot krediet.

Door Luuc Mannaerts. Hij is CEO van MKB-financieringsplatform October en voorzitter Raad van Toezicht bij Stichting MKB Financiering. Daarvoor was hij lang actief voor ABN Amro, onder andere als CEO Commercial Finance.

De overheid heeft recent besloten om ook een aantal nieuwe spelers, waaronder October, toe te laten tot de zogenoemde BMKB-C regeling. Deze regeling stond daarvoor alleen open voor de traditionele banken. Deze accreditatie betekent dat er nu, via andere financieringsplatforms, toegang is tot de garantie van de overheid voor financiering van in de kern gezonde bedrijven die geraakt worden door het coronavirus. Ondernemers weten dan binnen een paar dagen of de financiering haalbaar is. Het is een steun in onze rug en een belangrijk signaal voor het MKB, dat juist nu behoefte heeft aan snelle financiering.

Een succesformule met 'skin in the game'

Aan de toegang tot de regeling zijn zeer constructieve gesprekken met het ministerie van Economische Zaken voorafgegaan. Al voor de crisis vonden deze gesprekken plaats en de crisis bracht het proces in een stroomversnelling. Het hybride financieringsmodel is een belangrijke reden dat wij toegang tot de BMKB-C regeling hebben gekregen. Crowdfunding wordt op gelijke basis gecombineerd met institutioneel geld en funding door het eigen management van de financierder. Dat zorgt ervoor dat alle belangen op één lijn komen te staan, en dat wekt – terecht – het vertrouwen van investeerders en kredietnemers.

Deze unieke combinatie heeft al talloze ondernemers aan financiering geholpen en heeft inmiddels een belangrijke plek in het financieringslandschap. Met deze beslissing erkent de overheid het belang van innovatie en de noodzaak dat grote en kleine bedrijven gelijke toegang moeten hebben tot financiering. Daarmee krijgt de diversiteit en innovatie in de financieringsmarkt een sterke impuls.

Overigens werkt deze formule ook door naar de ondernemer. In plaats van allerlei zekerheden, zoals een onderpand, zoekt deze financierder liever de ondernemer die zelf ook bereid is zijn of haar belangen met die van ons af te stemmen.

Noblesse oblige

De eenvoud van het model is de basis voor de snelheid waarmee ondernemers gefinancierd kunnen worden. Met toegang tot de BMKB-C regeling neemt ook het aantal aanvragen toe. En dan moet je natuurlijk wel kunnen leveren. Nadeel van crowdfunding is dat je als ondernemer geen garantie krijgt of je funding rond komt. In deze tijd is zekerheid van funding kritisch. Wijzelf hebben dat ondervangen door een mandaat van institutionele investeerders die – net als ons management zelf – geld hebben gecommitteerd in het fonds. Hierdoor is een ondernemer verzekerd van funding, en de investeerder verzekerd van projecten die goed worden gescreend. Dat is ook voor de crowd een geruststellende gedachte.

Die snelheid en ondernemende manier van werken geeft de mogelijkheid om ondernemers te helpen op een manier die voorheen niet denkbaar was. Zo is een een plek verworven in een traditionele wereld door simpelweg de behoefte van ondernemers in acht te nemen: ondernemers hebben behoefte aan een transparante dienstverlening die zich kenmerkt door eenvoud, snelheid en duidelijkheid, met mensen die begrijpen dat bedrijven snel veranderen en flexibiliteit nodig hebben. Die begrijpen dat kleine (en soms ook grote) bedrijven geen kantoor nodig hebben, dat een gezonde groei ook kan worden gerealiseerd zonder bezittingen, wat er wordt bedoeld als een ondernemer antwoordt dat investeren in zijn software essentieel is voor de toekomst van de onderneming, en dat in productiebedrijven bepaalde assets essentieel zijn. En altijd geldt dat de passie en creativiteit van de ondernemer het verschil maakt.

“ADB financiering heeft de toekomst”

In oktober 2018 was ik bij een bijeenkomst met Mona Keijzer in het kader van de promotie van non-bancaire kredietverlening aan het MKB en de oprichting van de Stichting MKB Financiering. De Staatssecretaris lanceerde daar de term 'ADB-financiering', oftewel een financiering 'anders-dan-banken'. Volgens voorlopige cijfers van diezelfde stichting zijn deze ADB-financieringen in 2019 goed voor ruim 2 miljard euro van het in Nederland verstrekte MKB-krediet. We zijn er nog lang niet, in een evenwichtig financieringslandschap waarin ondernemer en financieel adviseur een perfect passend aanbod krijgt. Maar dat de overheid Fintech-bedrijven vertrouwt met haar eigen garanties, dat is een stap in de richting waarin financiers en investeerders elkaars krachten versterken en gezamenlijk achter het MKB staan.

De blogs in deze serie:

Gerelateerde artikelen