ACM publiceert leidraad ZZP

Tariefafspraken en minimumtarief voor ZZP'ers.

Vandaag publiceerde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de definitieve 'Leidraad tariefafspraken ZZP'ers'.Verschillende partijen hebben afgelopen zomer gereageerd op de concept leidraad. Naar aanleiding van de reacties is de leidraad op een paar punten aangepast en verduidelijkt. De leidraad geldt bijvoorbeeld ook voor ZZP'ers die met hun arbeid “werken tot stand brengen”, zoals fotografen of kunstenaars.

Er zijn twee belangrijke situaties waar ZZP'ers tariefafspraken mogen maken:

1- ZZP'ers die zij-aan-zij werken met werknemers in het bedrijf of sector, zijn voor dat werk geen onderneming in de zin van de Mededingingswet. Dus als ZZP’ers in de dagelijkse gang van zaken niet te onderscheiden zijn van werknemers in die sector, dan mogen zij gezamenlijk onderhandelen over tarieven. Dat mag ook in het kader van een cao. Deze situatie geldt dus niet alleen voor afspraken om op het bestaansminimum te komen.

2- ZZP'ers kunnen onderhandelen over een tarief om op het bestaansminimum te komen. Het kabinet wil in 2021 een wettelijk minimumtarief voor ZZP'ers van 16 euro per uur invoeren. De ACM zal tot de invoering van het wettelijk minimumtarief geen boetes opleggen bij afspraken tussen zzp’ers om dit minimumtarief nu al te realiseren.

(bron: ACM)

Gerelateerde artikelen