ACM loert op misbruik bij schaarste

Misleiding over kostenstijgingen en foute prijsafspraken aangepakt.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is extra alert op bedrijven die misbruik maken van de huidige marktomstandigheden. De hoge prijzen voor energie, benzine en boodschappen brengen volgens de toezichthouder een groeiende groep mensen, van wie een groot deel al in een financieel kwetsbare positie zit, in de problemen.

De ACM let daarbij vooral scherp op bedrijven die consumenten misleiden door niet transparant te zijn over kostenstijgingen en die verbergen in bijkomende kosten. Ook houdt de waakhond in de gaten of concurrerende bedrijven met elkaar afspraken maken hoe zij de hogere prijs voor grondstoffen doorberekenen in de prijzen.

Daarnaast wordt er scherp op toegezien dat bedrijven de winkels waaraan zij leveren niet met harde of zachte hand dwingen om prijsverhogingen door te voeren.

Begin dit jaar maakte de ACM bekend dat de focus van het toezicht in 2022 ligt op energie en duurzaamheid, digitale economie en woningmarkt. De toezichthouder roept mensen op om signalen over mogelijk misbruik te melden via de website.

(ANP)