ACM duikt zorgdigitalsering in

ACM laat KPMG marktverkenning doen naar informatiesystemen en gegevensuitwisseling ziekenhuiszorg.

KPMG gaat voor de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een marktverkenning uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de werking van de markten voor informatiesystemen van ziekenhuizen en digitale gegevensuitwisseling in de zorg.

“Er zijn verschillende initiatieven om de ontwikkelingen te versnellen. Er is breed gedragen besef in de markt dat de ontwikkelingen in Nederland (nog) niet snel genoeg gaan. Dat belemmert goede, integrale zorg en zet een rem op innovatie van de digitale zorgsector. Daarom doet de ACM een sectoronderzoek naar mogelijke marktproblemen op het gebied van informatiesystemen van ziekenhuizen en gegevensuitwisseling in de zorg. Deze marktverkenning maakt onderdeel uit van dit sectoronderzoek,” aldus ACM.

KPMG gaat het marktgedrag van ICT-leveranciers, ziekenhuizen en andere betrokkenen in kaart brengen. Ook inventariseert KPMG welke belemmeringen de verschillende betrokken partijen als gevolg van dit gedrag ervaren, inclusief mogelijke achtergrond en redenen voor dit gedrag. De marktverkenning wordt gedaan op basis van deskresearch, vragenlijsten en interviews met ICT-leveranciers, ziekenhuizen en andere betrokkenen. Deze partijen worden binnenkort benaderd om een bijdrage te leveren. De ACM verwacht de resultaten van de marktverkenning voor het einde van het jaar te publiceren, en gaat daarna graag met de verschillende betrokkenen in gesprek over de uitkomsten van de marktverkenning.

(bron: ACM)

Gerelateerde artikelen