Accountantsuitdaging bij tegengaan greenwashing in financiële verslagen

ESG data kan tussen greenwashing en fraude in zitten

In de wereld van hoger financieel management is het debat rondom greenwashing en -hushing in de context van ESG (Environmental, Social, Governance) en CSRD (Corporate Sustainability and Responsibility Directive) ontwikkelingen relevanter dan ooit. De vraag of deze praktijken als fraude kunnen worden beschouwd, waarbij bewust de werkelijkheid wordt verhuld om een onrechtmatig voordeel te behalen, brengt een nieuwe dimensie van verantwoordelijkheid met zich mee voor accountants die belast zijn met het certificeren van financiële verslaggeving. Dat schrijft forensisch accountant Peter Schimmel en docent fraude en integriteit op de website voor accountants Accountantweek.nl.

  • binnen financieel management speelt debat over greenwashing en -hushing over ESG en CSRD
  • accountants staan voor uitdaging om verantwoordelijkheid te nemen in certificering van financiële verslaggeving
  • accountants kunnen cruciale rol spelen door focus op betere herkenning van integriteitsinbreuken

Het cruciale element dat hierbij naar voren komt, is de intentionele aard van onjuiste of onvolledige verslaggeving, bekend als greenwashing. Het vereist een diepgaande analyse van berekenend menselijk handelen, wat een bijzondere uitdaging vormt voor accountants die de integriteit van financiële rapportages moeten waarborgen.

Ai kan risico’s voorspellen

Met de opkomst van geavanceerde AI-technologieën en geautomatiseerde gegevensanalyse wordt vaak gedacht dat accountants beter in staat zouden moeten zijn fraude en integriteitsschendingen te voorspellen. Echter, het voorspellen van dergelijke complexe risico’s wordt vergeleken met het raden van het winnende nummer bij een loterij, aldus experts.

Fraude moeilijk te voorspellen

Frauderisico’s vertonen specifieke kenmerken die hun bestrijding bemoeilijken. Fraude is niet alleen complex en adaptief, maar ook opkomend. Vergelijkbaar met een pandemisch virus, is het moeilijk om exact te voorspellen waar, wanneer of in welke vorm fraude zal plaatsvinden. Het nemen van beheersmaatregelen verandert het gedrag en de vorm van het risico zelf, omdat het menselijk gedreven is en reageert op handhaving. [Artikel gaat verder na deze alinea]


Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen.

Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.


Fraude een greenwashing rondom publiceren ESG-data

De rol van de accountant is echter niet machteloos. Hoewel het voorspellen van fraude moeilijk is, kan de focus verschuiven naar het beter en eerder herkennen van integriteitsinbreuken. Data-analyse, met informatie uit eerdere incidenten, kan hierbij een cruciale rol spelen. Met name bij greenwashing of -hushing, waar het vaak gaat om beweringen over niet-financiële aspecten zoals grondstofgebruik, arbeidsomstandigheden of goed bestuur, kan een uitgebreide database met niet-financiële bedrijfsgegevens van onschatbare waarde zijn.

Accountants moeten klant in beweging krijgen

Een optimistische noot klinkt in het vooruitzicht van betere herkenning, ondersteund door geavanceerde analyse van cijfers en niet-financiële gegevens. Voor accountants ligt de sleutel in het aandringen op de implementatie van doeltreffende frauderisicomanagement systemen bij hun cliënten. Een werkend responsplan, actueel gehouden, wordt een noodzaak in de strijd tegen complexe integriteitsrisico’s. Hierdoor wordt de kans op materieel belangrijke afwijkingen geminimaliseerd, waarmee accountants een cruciale rol spelen in het waarborgen van de financiële integriteit binnen een snel evoluerende ESG- en CSRD-omgeving.

Gerelateerde artikelen