Accountantskosten in de zorg lopen op

De accountantskosten in de zorgsector laten in 2018 over de hele linie een lichte stijging zien (+1,5%) ten opzichte van 2017.

De totale accountantskosten in de zorg bedragen 96 miljoen euro. Gemiddeld komt dat neer op 121.000 euro per instelling. Wat opvalt is dat de kostenstijging fors verschilt per deelsector. Voor ziekenhuizen is de stijging beperkt tot +0,2 procent, terwijl verpleeg- en verzorgingshuizen de kosten zien dalen (-0,8%). Maar GGZ-organisaties (+2,8%) en instellingen in de gehandicaptenzorg (+7,7%) zijn juist veel meer kwijt.

Dat de uitgaven aan accountants onverminderd hoog blijven, komt onder andere door de extra financiële verantwoording die de verschillende contractpartijen (zoals zorgkantoren en gemeenten) eisen en de controle van declaraties in de GGZ. Dat blijkt uit een analyse door Intrakoop, inkoopcoöperatie van de zorg, en Marlyse-Research van 794 gepubliceerde jaarverslagen van de vier deelsectoren van de zorg (ziekenhuizen, VVT, gehandicaptenzorg en GGZ) over 2018. 

De onderzochte zorgorganisaties zijn verantwoordelijk voor 95 procent van de totale omzet in de vier deelsectoren. Net als in 2017 is er sprake van een toename in controlewerkzaamheden voor onder andere de jaarrekening (+2,8%). Opvallend is wel dat zorgorganisaties minder terughoudend zijn geworden in het laten uitvoeren van andere diensten dan de controles. Dit is terug te zien de stijging van de overige niet-controlediensten (+9,1%). De overige controlewerkzaamheden en fiscale advisering laten een daling zien van respectievelijk -5,2 en -2,3 procent.

Omzet ziekenhuizen maakt prijsverschil ‘cure’ en ‘care’
In 2018 is door zorgorganisatie gemiddeld 121.000 euro uitgegeven aan accountancy: dat is 1,57 euro per 1.000 euro omzet. In de care-sector (GGZ, gehandicaptenzorg, VVT) zijn de kosten aanzienlijk hoger dan in de cure-sector (ziekenhuizen en revalidatiecentra). Vanwege de hogere omzet van ziekenhuizen betaalt deze laatste groep slechts 0,94 euro per 1.000 euro omzet. 

De kosten voor accountants voor de overige deelsectoren liggen een stuk hoger. In de VVT zijn de kosten twee euro, de gehandicaptenzorg 1,64 euro en in de GGZ 2,66 euro per 1.000 euro omzet. Opvallend is dat de GGZ-instellingen die actief zijn in de jeugdzorg veruit het meeste betalen: 3,60 euro per 1.000 euro omzet tegenover 2,45 euro per 1.000 euro omzet voor de resterende GGZ-instellingen. Dit is terug te leiden naar de lastige financiële situatie  vanwege de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten.

Gerelateerde artikelen