Accountantscontrole is kritische en inhoudelijke blik op toepassing kostprijsmodel

De controle van de externe accountant van het kostprijsmodel blijft een belangrijke en kritische blik op de toepassing van dit model door aanbieders, ondanks de kanttekeningen die de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) hierbij plaatst.

Aanbieders gebruiken het kostprijsmodel om hun advies- en distributiekosten te bereken voor financiële producten die onder het provisieverbod vallen. Dit maakt het mogelijk om de advies- en distributiekosten van aanbieders te kunnen vergelijken met die van zelfstandige adviseurs en bemiddelaars. Wet en regelgeving schrijven voor dat aanbieders hun model en de berekening van de prijs door een externe accountant moeten laten controleren.

Volgens de NBA laat de open normering van de regelgeving veel ruimte voor interpretatie bestaan. Het gaat bijvoorbeeld over gehanteerde veronderstellingen over het aantal producten dat naar verwachting wordt verkocht of de winstmarge die wordt gehanteerd.

De Autoriteit Financiele Markten (AFM) heeft hier begrip voor, aangezien aannames over toekomstige ontwikkelingen moeilijker te controleren zijn. Maar ondanks deze voorbehouden blijft de controle in de ogen van de AFM belangrijk, omdat de accountant wel gaat controleren of de relevante kosten volledig en goed worden toegerekend en onderzoek verricht naar de totstandkoming van de gehanteerde veronderstellingen. De inhoudelijke en kritische blik van de externe accountant op de toepassing van het kostprijsmodel draagt bij aan een goede toepassing van de regelgeving in de praktijk.

De AFM heeft er vertrouwen in dat zij op basis van de verklaringen van de accountants haar toezicht op het kostprijsmodel goed vorm kan geven: de grootste risico’s kunnen we snel identificeren en indien nodig tot actie over gaan.

Of de kanttekeningen van de NBA zich in de praktijk zullen voordoen, wordt pas duidelijk nadat de accountants de modellen in de praktijk hebben gecontroleerd. Het is daarom belangrijk dat ze hier nu daadwerkelijk toe over gaan.

Bron: AFM

Gerelateerde artikelen