‘Accountants bezorgd over haalbaarheid en impact van IFRS9’

Accountants zijn bezorgd over de haalbaarheid en impact van de implementatie van de nieuwe accountingstandaard IFRS9. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB).

IFRS9 gaat in per 1 januari 2018. Banken moeten daarvoor al inschattingen van de impact hebben en modellen maken. Dat roept de nodige vragen op, zo bleek volgens DNB tijdens de accountantsmiddag voor bankaccountants en toezichthouders. Die werd op 10 januari 2017 georganiseerd door de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants (NBA). Tijdens de middag wisselden accountants en toezichthouders informatie uit. Met als doel meer zicht te krijgen op de impact van IFRS9 bij banken en de wijze waarop accountants hun auditinspanningen daarop moeten aanpassen. Accountants en toezichthouders gaven aan dat ze signalen ontvangen die duidelijk maken dat meer aandacht nodig is voor de IFRS-projecten.  

Modellen

Te onderscheiden zijn:

  • Advanced IRB-banken (veelal grote banken): deze banken beschikken over Bazel II-kredietmodellen. Die modellen kunnen ze gebruiken als basis voor de bouw van de IFRS9-modellen. Bovendien hebben ze met de Bazel II-systematiek al enige reserves voor extra voorzieningen opgebouwd (“shortfall”). Echter, ook de grote banken kennen portefeuilles die nog gemodelleerd moeten worden. Bovendien is de omvang en complexiteit van deze projecten niet te onderschatten.
  • Standardised banken (veelal minder grote banken): deze banken hebben geen Bazel II-kredietmodellen die zij kunnen gebruiken voor het vervaardigen van IFRS9-modellen. De uitdaging voor deze banken is het (nieuw) modelleren en het volledig verwerken van de impact van de berekende voorzieningen.  

Vervolg

DNB: “De accountants die op 10 januari aanwezig waren, uitten hun zorgen over de haalbaarheid en impact van IFRS9-implementatie, en over hoe zij moeten omgaan met de mogelijk resterende onzekerheden. Dat verdient opvolging. Daarom is afgesproken medio 2017 opnieuw een overleg te organiseren om de voortgang van de implementatietrajecten te bespreken en de kennis over IFRS9-toepassingen te delen.”

Organisaties verwachten steeds meer van hun financiële afdeling. Er moet meer werk verzet worden met minder mensen en voor lagere kosten. Toon dat maar eens aan… Deze 7 KPI’s voor factuurverwerking helpen je daarbij.

(DNB)

Gerelateerde artikelen