‘Accountants besteden onvoldoende tijd aan controles in kader van Wwft’

Accountants- en administratiekantoren besteden nog onvoldoende tijd aan de controle van geldstromen om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden, zo blijkt uit onderzoek van bedrijfsinformatiespecialist Graydon onder 134 kantoren. Slechts 16% van de ondervraagde accountants besteedt op jaarbasis langer dan een kwartier aan de controle in het kader van de 'Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme' (Wwft).

Toetsingen worden nu vaak alleen uitgevoerd om boetes te voorkomen en de kwaliteit van de controles blijken nu nog vaak ontoereikend. Graydon: ‘Doordat de Wwft slechts richtlijnen bevat en nauwelijks gecontroleerd wordt door instanties, geven veel accountants hun eigen invulling aan de Wwft met alle gevolgen van dien.’

‘Als gevolg van de onduidelijke situatie besteedt een grote meerderheid van de ondervraagde accountants te weinig aandacht aan de toetsing en dat heeft veel negatieve invloed op de kwaliteit van de controles’, aldus Mattijs van de Weijer, Manager Risk & Compliance bij Graydon. ‘De 16% van de organisaties die wel meer tijd besteden aan controles zien het belang van een goede toetsing in en deze bedrijven kunnen hun beleid met nog meer diepgang en efficiëntie inrichten door in de toetsing bijvoorbeeld ook gebruik te maken van een efficiënter beleid.’
 
Volgens Graydon tonen de onderzoeksresultaten aan dat er een verdere uniformering van controleprocedures opgesteld dient te worden. 50% van de accountants blijkt namelijk voor de Wwft-toetsing gebruik te maken van Google, maar hier schuilen ook problemen in. ‘Met name rond de standaardisering van zoektermen en werkprocessen kan handmatig zoeken via Google problemen opleveren’, zegt van de Weijer. ‘Hoe weet een onderneming met meerdere accountants zeker dat alle zij allemaal op dezelfde wijze gebruik maken van zoektermen? De resultaten tonen ook aan dat het belangrijk is om een zogenaamde ‘audit trail’ aan te leggen om de verslaglegging rond toetsingen voor toezichthouders te optimaliseren.’ Doordat de wet niet rechtlijnig wordt gecontroleerd en gesanctioneerd door de controlerende instanties geven veel accountants een eigen invulling aan de `principle based` wetgeving.

• Credit management beleid en Wwft naleving van accountancy- en administratiekantoren

Gerelateerde artikelen