ABN voorzichtiger met belonen aandeelhouders

ABN AMRO wordt voorzichtiger met het belonen van zijn aandeelhouders, van wie de Nederlandse staat nog altijd de grootste is.

De bank ziet zich door strengere kapitaalregels gedwongen meer geld achter de hand te houden om tegenvallers op te vangen. Met name hypotheken tellen straks zwaarder mee bij de berekening van de minimale buffer.

ABN AMRO boekte afgelopen jaar een nettowinst van 2,8 miljard euro, ruim de helft meer dan in 2016. De baten namen met 8 procent toe tot 9,3 miljard euro, terwijl de operationele lasten juist met 1 procent daalden. Afgezien van een boekwinst op de verkoop van een onderdeel, gaf ABN AMRO vorig jaar voor elke verdiende euro ruim 61 cent uit. Dat moet in 2020 gedaald zijn naar 56 tot 58 cent.

De belangrijkste kapitaalbuffer is verder versterkt en staat nu op 17,7 procent van de naar risico gewogen activa. Dat is ruim boven de doelstelling van 13,5 procent die ABN AMRO tot dusver hanteerde. Maar met het oog op nog strengere regels die in het verschiet liggen, wil de bank in 2018 een extra buffer van 4 tot 5 procent aanhouden.

Dat heeft gevolgen voor het dividendbeleid. Voortaan vloeit de helft van de structurele winst terug naar de aandeelhouders. Pas als de kapitaalpositie van ABN AMRO voldoet aan de aangescherpte doelstelling, kunnen extra winstuitkeringen of aandeleninkopen worden overwogen.

Het dividend over 2017 bedraagt 1,45 euro per aandeel, tegen 0,84 euro per aandeel een jaar eerder. Onder het nieuwe dividendbeleid zou de winstuitkering lager zijn geweest, omdat de eerder genoemde boekwinst niet zou zijn meegeteld, erkende topman Kees Dijkhuizen in een toelichting

Dijkhuizen noemde de resultaten ‘solide', zeker gezien de nog altijd zeer lage rente. De economie in Nederland, veruit de belangrijkste markt voor ABN AMRO, liet afgelopen jaar een robuuste en breed gedragen groei zien. Ook in de eerste maanden van dit jaar houdt die naar verwachting aan.

De topman wilde niet ingaan op vragen over het eerder deze week aangekondigde vertrek van president-commissaris Olga Zoutendijk. De bank heeft inmiddels erkend dat er vraagtekens waren bij haar stijl van leidinggeven.

(ANP)

Gerelateerde artikelen