ABN Amro zet eerste stap uitvoering Uniform Herstelkader rentederivaten

ABN Amro laat weten dat mkb-klanten met een rentederivaat dat onder het Uniform Herstelkader binnenkort een aankondigingsbrief ontvangen met daarin informa

In deze aankondigingsbrief is onder andere te lezen welke rentederivaten in scope zijn en waar mkb-klanten terecht kunnen met vragen. De bank streeft ernaar om in 2017 alle betreffende klanten een voorstel te doen, waarbij de volgorde wordt aangehouden zoals die in het Uniform Herstelkader is bepaald. 

Met deze brief zet ABN Amro de eerste stap in de uitvoeringsfase onder het uniform herstelkader. Dit is in lijn met het plan van aanpak zoals dit door ABN Amro bij de AFM is ingediend. In de uitvoeringsfase gaat een team van zo'n 250 in- en externe professionals full time aan de slag met het Herstelkader. Het werk wordt getoetst door een externe dossierbeoordelaar. Voor ABN Amro is dat PwC. In totaal zijn met de uitvoering van het uniform herstelkader in 2017 zo'n 55 miljoen euro aan kosten gemoeid. ABN Amroverwacht aan het einde van het eerste kwartaal de eerste groep klanten een aanbieding te kunnen doen.

Op 5 juli vorig jaar heeft ABN Amro zich gecommitteerd aan het Uniform Herstelkader opgesteld door de commissie van onafhankelijke deskundigen. Dit, nadat het eerdere herbeoordelingproces van banken door de AFM uiteindelijk als onvoldoende werd beoordeeld.

 

Gerelateerde artikelen