ABN AMRO: toch weer een stijging van huizenprijzen

Huizenprijzen dalen dit jaar minder dan verwacht en stijgen volgend jaar weer.

ABN AMRO-bank heeft de verwachtingen voor de huizenprijzen naar boven bijgesteld. Volgens een nieuwe Woningmonitor zal zich dit jaar een daling van 3 procent voordoen, en niet 5 procent zoals eerder verwacht. In 2024 stijgen de prijzen met 2,5 procent, terwijl de bank eerder een daling van 3 procent verwachtte. Per saldo liggen de huizenprijzen nog altijd 4,3 procent lager dan de piek in juli 2022, maar het prijsniveau stabiliseert wel op een hoger niveau dan verwacht.

  • ABN AMRO schroeft verwachting huizenprijzen op …
  • …. van een daling van 5% naar daling van 3%
  • in 2024 weer een stijging van 2,5%
  • oorzaak zijn arbeidsmarkt, woningtekort, weinig nieuwbouw gewenning hogere rente

De afgelopen vier maanden zijn de huizenprijzen weer licht gestegen. Dat komt volgens ABN AMRO door factoren zoals een krappe arbeidsmarkt, een historisch groot woningtekort, haperende nieuwbouw en het feit dat woningkopers gewend raken aan een hogere rente.

Doorstroming stuwt

Het aantal verwachte transacties blijft laag, met dalingen van 5 procent dit jaar en 2,5 procent volgend jaar. De bouw kan de woningvraag niet bijbenen, zegt de bank. Als gevolg van de gestegen rente, de hoge grondprijzen en bouw- en personeelskosten dreigt de bouw van nieuwe woningen achter te blijven. Dat gaat ten koste van de doorstroming op de huizenmarkt.

Duurzame woning? Hogere hypotheek

Door een verandering in de leennormen mag een koper vanaf 2024 met hetzelfde inkomen tot 50.000 euro meer lenen voor een duurzamere woning. Het idee is dat huishoudens minder geld kwijt zijn aan energiekosten en zo hogere woonlasten kunnen betalen. “Door deze extra leencapaciteit kunnen duurzame nieuwbouwwoningen voor een grotere groep beschikbaar komen, wat de doorstroming op de huizenmarkt ten goede komt,” zegt Bram Vendel, econoom woningmarkt bij ABN AMRO. “Daarnaast mag bij een bestaande, slecht geïsoleerde woning 20.000 euro extra worden geleend – mits dit bedrag wordt geïnvesteerd in de verduurzaming van het huis.”

Het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt verbeterde in september iets, maar blijft laag. Gemiddeld geven woningkopers bijna twee keer zoveel uit aan nettowoonlasten dan tussen 2015 en 2021. Meer loonstijgingen en een mogelijke rentedaling bieden volgens ABN AMRO zicht op een verbetering van de betaalbaarheid van woningen.

Lees ook: 

Gerelateerde artikelen