ABN AMRO moet klantdossiers renteswaps afstaan

Ondernemers halen gelijk bij de rechter in swapschandaal.

De rechtbank in Amsterdam heeft in kort geding bepaald dat ABN AMRO informatie uit klantdossiers moet verstrekken aan Swapschade BV. Het kort geding was voor tien mkb-bedrijven aangespannen door directeur Pieter Lakeman van Swapschade BV.

Deze tien bedrijven sloten renteswapcontracten met ABN AMRO. Volgens Lakeman betrof het een zeer omstreden en voor de bedrijven uiterst schadelijk product. Hij voert daarover juridische procedures en wil daarbij informatie uit klantdossiers als bewijsmateriaal gebruiken. ABN AMRO weigerde die te verstrekken, maar moet dat van de rechter nu alsnog snel doen.

De rechtbank stelt dat er met het oog op de juridische procedure die Swapschade BV voor de mkb-ondernemers voert sprake is van een spoedeisend karakter. Daarom moet ABN AMRO de gevraagde informatie vandaag vóór 17.00 uur verstrekken.

Lakeman wil kunnen beschikken over informatie van ABN AMRO over advisering door de bank bij de totstandkoming van de gewraakte renteswapovereenkomsten. Volgens hem zal daaruit blijken dat de gedupeerde bedrijven hun rente wilden begrenzen en niet fixeren, zoals ABN AMRO in de procedures beweert.

De bank heeft eerder aangegeven dat de ondernemers gesprekken met een accountmanager hadden en aansluitend ook met een treasury-medewerker. ABN AMRO is verplicht om zulke gesprekken schriftelijk vast te leggen en die vastlegging te bewaren.

In het vonnis staat dat ABN AMRO met betrekking tot het adviseren over renteswaps alle stukken die zich in de klantdossiers bevinden moet overleggen. Het betreft onder meer telefoonnotities, gespreksverslagen, e-mails, appjes en sms-berichten die betrekking hebben op de advisering door ABN AMRO bij de totstandkoming van de renteswapovereenkomsten met de mkb-bedrijven en het beschermen van die bedrijven tegen renterisico’s van variabel rentende leningen.

Volgens Pieter Lakeman kan de uitspraak van de Amsterdamse rechtbank van belang zijn voor álle door renteswaps gedupeerde bedrijven: “Dat zijn er in totaal vele duizenden. Het overgrote deel van hen heeft op basis van het in 2016 opgestelde Uniform Herstelkader een regeling getroffen met banken die dit voor hen ongeschikte en zeer schadelijke product verkochten. Voor gedupeerden die géén regeling troffen kan deze uitspraak interessant zijn.”

In een afzonderlijke procedure die Swapschade BV namens tien andere gedupeerde mkb-bedrijven voert, wees de rechtbank in Amsterdam hun eis tot schadevergoeding af. ABN AMRO heeft deze bedrijven volgens de rechter voldoende informatie verstrekt en gewaarschuwd voor de risico’s van renteswaps.

Lakeman is het daar niet mee eens en gaat in hoger beroep. Ook namens déze 10 ondernemers zal hij alle relevante informatie uit klantdossiers opeisen.

De door MKB-ondernemers geleden renteswapschade in Nederland is door Lakeman in zijn boek ‘Banken & falende toezichthouders’ op ruim 11 miljard euro geschat. Op basis van het Uniform Herstelkader ontvingen gedupeerde ondernemers in Nederland gemiddeld slechts een schadevergoeding van 11%, terwijl bijvoorbeeld in Engeland voor de volle 100% is gecompenseerd.

Gerelateerde artikelen