ABN AMRO mocht relatie met klant opzeggen

ABN AMRO is niet over de schreef gegaan toen het vorig jaar de bancaire relatie met een klant beeindigde, omdat deze niet woonachtig was binnen de Europese

Dat oordeelt de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid, nadat de consument de kwestie aanhangig had gemaakt.

Volgens de commissie mag van de bank niet worden verwacht dat er onevenredige kosten worden gemaakt en risico's worden genomen om een betaalrekening voor een consument buiten de EU voort te zetten. De klacht werd mede om die reden ongegrond verklaard. In de uitspraak werd ook gewezen op Nederlandse wet- en regelgeving waaraan ABN AMRO moet voldoen. Die maakt het onmogelijk om bepaalde diensten buiten de EU aan te bieden zonder vereiste vergunningen.

ABN AMRO maakte eind 2016 bekend 15.000 particuliere klanten weg te sturen die permanent buiten Europa wonen. Ongeveer een kwart van die klanten was van Nederlandse komaf. De bank gaf de klanten toen zes maanden de tijd om bankzaken elders onder te brengen.

(ANP)

Gerelateerde artikelen