Mensen die meer dan 150.000 euro op hun bankrekeningen hebben, moeten vanaf juli rente betalen over het geld dat ze bij de bank hebben gestald. Momenteel ligt deze drempel nog op een half miljoen euro.

De rente van 0,5 procent geldt voor zowel de zakelijke als particuliere klanten van de bank. Voor rekeninghouders die minder dan 150.000 euro op de bank hebben staan, blijft de rente 0 procent. Dat betekent volgens ABN AMRO dat 97 procent van de klanten nog gevrijwaard is van negatieve rente.

Het besluit hangt samen met de al langer geldende zeer lage rentes in Europa. Banken moeten zelf ook rente betalen over het geld dat ze bij de Europese Centrale Bank (ECB) stallen. Economen wezen er eerder op dat structurele ontwikkelingen, zoals vergrijzing en mondialisering, eveneens de rentes drukken.

ABN AMRO heeft ook besloten om de tarieven voor particuliere klanten iets te verhogen. De bank stelt in een toelichting dat zij zelf ook te maken heeft met toenemende kosten, bijvoorbeeld voor het beter controleren van klanten en transacties in verband met strengere regelgeving.

Eind vorige week kondigde ING ook al een rentewijziging aan. Klanten van die bank die meer dan een ton op hun rekening hebben, gaan vanaf juli 0,5 procent rente betalen. Die grens lag eerst op 250.000. De andere grootbanken, Rabobank en de Volksbank, houden voor de negatieve rente vooralsnog vast aan de drempel van een kwart miljoen.