ABN AMRO introduceert EuroDANs voor beleggers

fallback
ABN AMRO heeft vandaag het ABN AMRO EuroDANs programma geïntroduceerd voor de doorlopende uitgifte van obligaties ('notes'). Dit nieuwe product is speciaal bestemd voor de snelgroeiende Europese particuliere beleggersmarkt.

ABN AMRO EuroDANs zullen worden uitgegeven via het European Direct Access Notes (EuroDANs) platform van de bank. Dit platform, dat de bank gebruikt om vastrentende waarden onder particuliere beleggers te distribueren, werd eerder dit jaar gelanceerd. De eerste emissie via het platform betrof de European SmartNotes door GMAC*.

Bert Korevaar, Private Investor Products bij ABN AMRO: “EuroDANs kan het best worden omschreven als ‘bonds made easy’. Het geeft de individuele belegger op transparante en eenvoudige wijze toegang tot de primaire obligatiemarkt. De grote verscheidenheid van beschikbare looptijden stelt beleggers in staat een kwalitatief hoogwaardige vastrentende portefeuille op te bouwen of obligatieladders” samen te stellen ten behoeve van de financiële planning op lange termijn.”

Volgens Rolf Smit, hoofd Group Asset & Liability Management bij ABN AMRO, kan de bank met het programma een nieuwe groep beleggers benaderen via een flexibele financieringsstructuur. “Dankzij ABN AMRO EuroDANs kunnen wij onze aanwezigheid in de markt versterken, ons beleggersbestand diversifiëren en individuele beleggers in bepaalde Europese landen een aantrekkelijk
beleggingsalternatief bieden,” aldus Rolf Smit.

Het ABN AMRO Direct Access Notes (DANs) programma in de Verenigde Staten valt inmiddels niet meer weg te denken uit de markt voor doorlopende obligatie-emissies. Deze markt ging van start in 1996 op initiatief van LaSalle, de Noord-Amerikaanse dochter van ABN AMRO, en is sindsdien sterk gegroeid van één emittent die dat jaar USD 77 mln aantrok, tot 32 emittenten die in 2003 een bedrag van USD 40 mrd uit de markt haalden.

De Europese markt voor doorlopend verkrijgbare obligaties groeit sneller dan de Amerikaanse markt toen deze zich in hetzelfde stadium van ontwikkeling bevond, aldus Douglas Grobbe, hoofd financiële markten bij ABN AMRO in Nederland. Hij verwacht dat de markt voor EuroDANs in omvang zal verdrievoudigen van naar schatting EUR 1 mrd dit jaar tot EUR 3 mrd eind 2005. De markt wordt immers door emittenten steeds meer gezien als een bron voor het diversifiëren van hun vermogensstructuur. “EuroDANs ontwikkelt zich in snel tempo tot een toonaangevend platform in Europa. De Europese obligatiemarkt voor particuliere beleggers groeit inmiddels sneller dan de Amerikaanse. En wij verwachten dat de groei verder zal versnellen door de Europese richtlijn voor prospectusvereisten en de opkomst van een daadwerkelijk pan-Europese markt waar individuele beleggers vastrentende waarden
rechtstreeks van de emittent kunnen kopen,” ABN AMRO EuroDANs zal in eerste instantie beschikbaar zijn voor beleggers in Nederland, Duitsland, Italië en Zwitserland. De deze week uit te geven obligaties in euro’s zullen worden genoteerd aan de
effectenbeurs van Euronext. De couponrente varieert van 4% tot 4,375% en de looptijd van 15 juli 2005 tot juli 2014 jaar.

De obligaties, met een rating van Aa3 van Moody’s Investors Service en AA- van S&P, worden aangeboden via een omvangrijk netwerk van Europese banken en kennen een uitgifteperiode van steeds één week. Elke maandag wordt de koers vastgesteld en de inschrijving sluit doorgaans op vrijdag om 12.00 uur GMT.

De obligaties kunnen worden gekocht in een veelvoud van EUR 1,000. ABN AMRO verwacht overwegend obligaties in euro’s en incidenteel ook in Amerikaanse dollars aan te zullen bieden met looptijden tot dertig jaar. Het betreft ongedekte schuldverplichtingen van ABN AMRO. Voor nadere informatie wordt verwezen naar www.eurodans.com