ABN AMRO: Eerste aanbodbrieven voorschot mkb-klanten met rentederivaat

De eerste mkb-klanten met een rentederivaat die bij ABN AMRO in bijzonder beheer zitten en onder het Uniform Herstelkader aanspraak kunnen maken op compens

Voor deze specifieke groep klanten geldt verder dat, indien zij dit jaar onverhoopt geen definitief compensatievoorstel krijgen, zij een aanbod krijgen voor een aanvullend voorschot ter hoogte van een inschatting van de verwachte totale compensatie (resterende stappen 1, 2 en 4 uit het Herstelkader).

Naast de klanten bij bijzonder beheer ontvangen mkb-klanten die in scope zijn en in 2017 onverhoopt geen definitief aanbod ontvangen, in december ook een aanbod voor een voorschot ter hoogte van 80% van de coulancevergoeding.

Om in aanmerking te komen voor een voorschot, dient een klant er onder het herstelkader aanspraak op te kunnen maken. De voorschotten gelden niet voor klanten die in staat van faillissement verkeren; in een gerechtelijke procedure met de bank zijn verwikkeld; of met wie de relatie is geëindigd. Als een aanbod wordt geaccepteerd, wordt het bedrag uitgekeerd of in mindering gebracht op openstaande vorderingen.

Gerelateerde artikelen