Eerste jaarverlies sinds 2010 voor ABN door corona

ABN AMRO heeft afgelopen jaar voor het eerst in een decennium een jaar met verlies afgesloten.

Door de coronacrisis en de lage rente stond het verdienmodel van de bank behoorlijk onder druk. Net als andere banken heeft ABN AMRO afgelopen jaar ook veel geld apart moeten zetten voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald.

Onder de streep kwam het financiële concern uiteindelijk 45 miljoen euro tekort. Een jaar eerder ging nog een winst van meer dan 2 miljard euro in de boeken.

De rode cijfers komen volgens topman Robert Swaak vooral doordat ABN AMRO flinke verliezen leed op een aantal grote zakelijke klanten. Mede daardoor greep de bank in augustus al in bij de zakenbank. Die trekt zich terug uit activiteiten buiten Europa en er verdwijnen zo’n 800 banen, waarvan 150 in Nederland. Volgens de in december aangekondigde nieuwe strategie wil ABN AMRO de komende jaren alles bij elkaar tot zo’n 2700 arbeidsplaatsen schrappen, oftewel circa 15 procent van het totale personeelsbestand.

Swaak constateert dat de bank in de tweede helft van het jaar toch weer solide resultaten heeft laten zien, waarin ook weer beperkte winsten zijn behaald. ABN AMRO slaagde er in het slotkwartaal ook in om zijn marktaandeel op de markt voor hypotheken uit te breiden, van 15 procent tot ongeveer 17 procent.

De laatste keer dat ABN AMRO hiervoor een jaar met een nettoverlies afsloot was in 2010. Toen kwam de bank onder de streep 414 miljoen euro tekort. ABN AMRO, dat tijdens de financiële crisis van 2008 was genationaliseerd door de Nederlandse overheid, had destijds nog te maken met veel extra kosten vanwege de integratie van Fortis Bank Nederland.

Bij de bank wordt dit jaar weer op herstel gerekend. Swaak heeft hoge verwachtingen van de uitrol van het vaccinatieprogramma. Als dat goed gaat dat zou een flinke versoepeling van de coronamaatregelen in het tweede kwartaal van 2021 mogelijk moeten zijn, met als gevolg een sterke opleving van de economie in de tweede helft van het jaar.

De bank, die nog steeds voor een groot deel in staatshanden is, keert over 2020 geen dividend uit. Maar ABN AMRO blijft er wel naar streven om de dividendbetalingen op een gegeven moment te hervatten.

Gerelateerde artikelen