Aantrekkende arbeidsmarkt maakt correcte urenregistratie noodzakelijk

fallback
De arbeidsmarkt trekt aan. Voor consultancy- en reclamebureaus is dat goed nieuws. Immers een aantrekkende arbeidsmarkt impliceert meer projecten. Deze projecten zijn opgebouwd uit zogenaamde 'billable' uren; uren die doorbelast worden naar de opdrachtgever.

Omzet en winst van bureaus worden voor een groot deel bepaald door ‘billable’ uren. Om het groeiende aantal projecten ten uitvoer te kunnen brengen en dientengevolge met mankracht in te kunnen vullen, kan het noodzakelijk zijn mensen aan te nemen.


Er bestaat echter ook een mogelijkheid dat een andere manier van tijd registreren uitkomst biedt. Uit onderzoeken blijkt namelijk dat consultants slechts 50% van hun werktijd omzetten in uren die aan de opdrachtgever doorgefactureerd kunnen worden.


Eén van de redenen is een negatieve attitude ten opzichte van de – binnen een organisatie – opgelegde softwareprogramma’s voor tijdregistratie. Met name omdat deze programma’s uitgaan van wat technologisch gezien mogelijk is en daarbij het feit dat mensen ermee moeten werken over het hoofd zien.


Met het oog op het doorbreken van deze trend heeft Maconomy onderzoek gedaan naar het menselijk gedrag in relatie tot dit fenomeen. En vervolgens op basis van de ervaringen van de ondervraagde consultants softwarepakketten ontwikkelt.


Software die de mens centraal stelt en eenvoudig en intuïtief in de dagelijkse gang van zaken in te passen is. Maconomy gebruikers geven aan dat het registreren van tijd op deze manier een geïntegreerd onderdeel van het arbeidsproces is geworden. Waardoor een hoger percentage van de gewerkte uren inzichtelijk wordt.


Met de aantrekkende arbeidsmarkt in het achterhoofd is een correcte tijdregistratie bij consultancy- en reclamebureaus onmisbaar. En maken Maconomy softwareproducten het kiezen voor uitbreiding van het personeelsbestand op een doordachte, gevalideerde wijze mogelijk.

Gerelateerde artikelen