Aantoonbare waardecreatie met duurzaamheid: de rol van Finance

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Niet alleen gedreven door wet- en regelgeving of de ambitie om een duurzaam imago te bouwen, maar steeds meer als integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie.

De overtuiging groeit dat duurzaam ondernemen op de lange termijn kan leiden tot een verhoging van de waarde die organisaties scheppen voor hun medewerkers, klanten, aandeelhouders en kapitaalverschaffers, maar ook voor de samenleving. Duurzaamheid was een belangrijk gespreksthema tijdens CFO Day 2010.

In het rondetafelgesprek onder leiding van Fred Bos van SAS Nederland kwamen veel voorbeelden van verduurzaming in de praktijk naar voren. “Toch hebben nog niet veel bedrijven harde businesscases”, stelde Menno Boekestijn, Chief Financial and Risk Officer bij Athlon Car Lease. “Duurzaamheid heeft riskmanagement opgevolgd als containerbegrip. Ieder bedoelt er net iets anders mee of probeert het thema te claimen. Dat is zonde, want duurzaamheid moet niet als ‘buzz word’ overvliegen, maar vanuit een intrinsieke overtuiging worden opgepakt.”

ECONOMISCHE NOODZAAK
Bob van Heyningen, ten tijde van de rondetafel Vice President Finance Europe bij Office Depot, voorziet dat bedrijven onvermijdelijk gaan anticiperen op de schaarste en de eindigheid van grond- en hulpstoffen. “Het is simpelweg een economische noodzaak om duurzaamheidsstrategieën in alle lagen van de organisatie van de grond te laten komen. Akzo Nobel en DSM doen dit goed. Deze bedrijven zijn prominent aanwezig in de Dow Jones Sustainability Index. Nu is er voor hen ook een aantrekkelijke businesscase: zij kunnen aantoonbaar geld verdienen door duurzamer te opereren.”

RENDEMENT
Edmund Tenfelde van HOMIJ vertelde dat duurzaamheid in de bouwsector steeds meer een integraal onderdeel van de kwalificatienormen wordt. Zo hanteert Prorail de CO2-Prestatieladder. “Het is belangrijk om te kunnen aantonen in hoeverre een organisatie volgens mvo-standaarden werkt. Een essentieel punt van aandacht is vooralsnog dat de gegevens om dit te onderbouwen niet in de huidige informatiesystemen terug te vinden zijn.” Lourens Schouwink, Finance Director bij Samsung Electronics Benelux, vindt de groene onderstroom nog erg gefragmenteerd. “Er zijn vele clubjes mee bezig. Hoe kun je daadwerkelijk meten hoe groen je bent? Bovendien is het rendement moeilijk inzichtelijk te maken.”

####

MISSIONARISWERK
In de financiële wereld lijkt een kentering op komst te zijn in navolging van ‘witte raven’ zoals APG en PGGM. Toch blijft een veelgehoorde klacht dat investeerders duurzame strategieën niet op waarde weten te schatten en onvoldoende zien wat duurzaamheid onder aan de streep oplevert. Financiële instituten en experts zijn te zeer gewend om naar kortetermijncijfers, earnings en benchmarks te kijken.

Wat duurzaamheid betreft, beschikken ze over onvoldoende informatie. De informatie die beschikbaar is, kunnen zij niet vertalen naar hun waarderingsmodellen. Maurice Koot, CFO bij Amstel Lease, ziet hier een duidelijke taak voor CFO’s weggelegd. “Als reken- en rentmeesters moeten wij het verbruik van natuurlijke bronnen inzichtelijk maken en het rendement van objecten voor de toekomst zeker stellen.”

Belemmert de kortetermijnvisie van beleggers Nederlandse bedrijven in hun duurzaamheidsambities?” Jan-Willem Wienbelt, CFO bij Ctac, denkt van niet. “Door de aanbestedingseisen van de overheid zijn duurzaamheid en aandeelhouderswaarde al onlosmakelijk verbonden. De uitdaging is het afwegen van duurzaamheid tegen economische belangen.”

Menno Boekestijn wees op verschillende onderzoeken waaruit blijkt dat toonaangevende duurzame ondernemingen ook sterk zijn in innovatie en kostenreductie. “Toch hebben we nog veel missionariswerk te doen om uit te leggen dat duurzaamheid in het belang van de aandeelhouder is.” Feike Brouwers, CFO & Head of Strategy ING Direct, maakt zich zorgen over het gebrek aan internationale coördinatie. “Ook dreigt er overregulering, wat de economische heropleving vertraagt.”

NAMING & SHAMING?
Rond de tafel zijn er meerdere voorstanders van ‘naming & shaming’. Daarbij wordt informatie over de eigenschappen van producten, productieprocessen, producenten of afnemers publiek bekendgemaakt met als doel om de reputatie en het gedrag van de onderneming te beïnvloeden. Dit kan bijvoorbeeld per industrie plaatsvinden. George Herber van SAS ziet meer in dialoog en samenwerking. “Angst is een beperkende factor. Het is toch veel mooier om in samenspraak met elkaar verbeteringen en innovaties te bedenken? Daartoe moet een bedrijf zijn zaken wel goed voor elkaar hebben, dus duurzaamheidsindicatoren kunnen meten, verzamelen, analyseren, en deze informatie gebruiken om te sturen op de toekomst en op de strategische doelstellingen.”

WEERBARSTIGHEID
Wat Schouwink in de business-to-consumer- markt opvalt, is de weerbarstigheid van de consument. Die koopt nog altijd ‘kiloknallers’ bij de supermarkt en kijkt eerst naar de prijs en kwaliteit en dan pas naar groen. “Het succes van duurzame auto’s is mooi, maar wordt mogelijk gemaakt door bpm- en belastingvoordelen. Cradle-to-cradletelefoons worden nog nauwelijks verkocht.” Volgens GMA-Deloitte (Grocery Manufacturers Association) is 95 procent van de Amerikanen bereid om groene producten te kopen, maar doet slechts 22 procent dit uiteindelijk. In Nederland is het aantal consumenten dat aangeeft nooit bewust biologische producten te kopen door de recessie toegenomen. Meer dan een kwart van de consumenten kiest wel eens bewust voor biologische producten. Dit gaat veelal om minder dan 20 procent van het totale aankoopbedrag.

####


TROTS

Jan Hendriks, CFO bij Lips Capital Group, merkte op dat trots kan bijdragen aan bewustwording en beweging. “De Tesla en de Prius zijn statussymbolen geworden.” Uit onderzoek blijkt inderdaad dat het activeren van statusmotivatie effect heeft, maar alleen voor aankopen die door anderen waargenomen kunnen worden.

Brouwers meent dat de overheid veel kan doen aan innovatie en daar zwaar in moet investeren. “Hoe ver de overheid mag gaan met prestigeobjecten en subsidies, is een lastig debat”, betoogde Vincent van Woerkom, directeur bedrijfsvoering & control bij de gemeente Almere. “Zo blijven zonnepanelen een subsidiegestuurde activiteit die de massa niet bereikt.” Maurice Koot concludeerde dat de overheid zorgvuldig moet overwegen welke innovaties het meest bijdragen en zich snel moet terugtrekken als een initiatief op eigen merites kan draaien.

AANTOONBARE WAARDECREATIE
In de huidige communicatie is een verschuiving zichtbaar van ‘tell it’ naar ‘show me’. Voorheen konden Nederlandse organisaties zelf bepalen of ze een sociaal of mvo-jaarverslag wilden uitgeven. Richtlijn 400 van de Raad voor de Jaarverslaglegging brengt hier verandering in door aan te geven welke informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen een jaarverslag moet bevatten.

De richtlijn is van toepassing op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2010. Zo moeten Nederlandse ondernemingen in steeds breder verband verantwoording over hun prestaties afleggen en daadwerkelijk aantonen dat ze waarde voor al hun stakeholders creëren. Aan alle zijden van de tafel werden voorbeelden van duurzaamheidsinitiatieven aangevoerd.

Amstel Lease sluit milieuonvriendelijke merken uit van financiering en heeft een speciale afdeling voor de financiering van projecten die bijdragen aan een duurzame samenleving. Almere hanteert een set van zeven ‘Almere Principles’ voor ecologische en sociale duurzaamheid, onder andere bij de gebiedsontwikkeling van Almere-Oost.

Samsung zet zich via het ‘Planet first’-label in om consumenten betere, milieuvriendelijke ervaringen te bieden. Bij alle aanwezige CFO’s staat duurzaamheid blijvend op de agenda. De uitdaging is om de relevante businesscases te identificeren en uit te werken, passende financiële technieken te kiezen en de invloed op value drivers krachtig voor het voetlicht te brengen. De vraag is niet langer of de organisatie iets aan duurzaamheid moet doen, maar hoe ze dat doet!

__________________________________________________________________________________

Voorbereiden op de invoering van SEPA in 8 stappen

De invoering van SEPA (Single Euro Payments Area) heeft als belangrijkste doel om één Europese betaalmarkt te creëren. Hoe kunt u uw organisatie SEPA-klaar maken?
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3 valkuilen bij procesbeschrijvingen en 7 stappen naar verbetering

Het probleem van procesbeschrijvingen is vaak dat deze niet ‘leven’ binnen organisaties. Welke stappen kunt u zetten om tot verbetering te komen?
__________________________________________________________________________________

Gerelateerde artikelen