Aantal werklozen stijgt met tienduizend

De arbeidskrapte blijft hoog ondanks lichte toename werkloosheid.

De werkloosheid in Nederland is in mei licht toegenomen, na een kleine afname in de voorgaande maand. De arbeidsmarkt is al geruime tijd erg krap en economisch mindere vooruitzichten hebben daar weinig verandering in gebracht.

Vorige maand zat 3,5 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de nieuwste cijfers. In april was nog sprake van een lichte daling van de werkloosheid tot 3,4 procent.

In mei waren 353.000 mensen van 15 tot 75 jaar werkloos, tegen 343.000 in april. Het CBS meet de ontwikkeling van het aantal werklozen als gemiddelde verandering in de afgelopen drie maanden. In de maanden maart tot en met mei nam het aantal werklozen licht af met gemiddeld duizend per maand. Het aantal werkenden steeg in dezelfde periode met gemiddeld 9000 per maand naar 9,7 miljoen.

In mei hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Ze worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Het UWV verstrekte in mei 151.000 WW-uitkeringen. Dat zijn er 5400 ofwel 3,5 procent minder dan in april. In mei werden 20.300 WW-uitkeringen beëindigd, en kwamen er 14.900 nieuwe uitkeringen bij. In vergelijking met mei vorig is het aantal WW-uitkeringen inmiddels 8,4 procent lager. Met name onder 45-plussers zijn nu minder WW-uitkeringen dan een jaar geleden.

Gerelateerde artikelen