Aantal ontslagen via rechter of UWV flink gedaald

Ruim 23.000 mensen zijn in 2015 ontslagen via de kantonrechter of het UWV. Dat is ongeveer een kwart minder dan het jaar daarvoor en bijna de helft minder

Het aantal via de rechter verlopen ontslagen daalde tussen 2013 en 2015 van 10.100 naar 5.600. Het gaat hier alleen om werknemers met een vast contract. Na een piek van 35.600 ontslagen in 2013 is dit het aantal ontslagen via het UWV in 2015 gedaald naar 17.800.

Behalve via het UWV en de kantonrechter worden de meeste mensen als gevolg van een faillissement ontslagen. In 2013 was dit in 7 op de 10 ontslagen het geval. Van na 2013 zijn geen cijfers over de faillissementsontslagen beschikbaar.

Nieuwe ontslagwetgeving

Vanaf 1 juli 2015 geldt nieuwe ontslagwetgeving. Terwijl werkgevers voorheen konden kiezen voor een ontslag via het UWV of de kantonrechter, wordt de route nu bepaald door de reden van het ontslag. Bij bedrijfseconomische redenen of twee jaar arbeidsongeschiktheid kan een werkgever terecht bij het UWV. Ontslagen om andere redenen, bijvoorbeeld in het geval van een arbeidsconflict of onvoldoende functioneren van de werknemer, verlopen sinds de wetwijziging via de rechter.

Meeste ontslagen via UWV om bedrijfseconomische redenen

In 2015 werden 13.700 mensen via het UWV ontslagen om bedrijfseconomische redenen en 3.600 mensen vanwege arbeidsongeschiktheid. Bijna 490 mensen werden ontslagen om overige redenen, zoals een arbeidsconflict. In de jaren hiervoor schommelde dit aantal rond de 1000. Het aantal ontslagen via het UWV om bedrijfseconomische redenen is tussen 2013 en 2015 ruim gehalveerd.

Merendeel ontslagen via UWV betreft 45-plussers

In 6 op de 10 ontslaggevallen via het UWV was de persoon die ontslagen werd in 2015 een 45-plusser. Ruim 5.700 mensen van 45 tot en met 54 jaar werden via deze route ontslagen en bijna 5.100 mensen van 55 jaar en ouder.

Gerelateerde artikelen