Aantal faillissementen structureel hoger

Het aantal faillissementen van Nederlandse bedrijven daalde in 2014 met 20% tot circa 7.600. Hiermee heeft de eerste economische vooruitgang sinds 2011 zich positief vertaald in de cijfers. Dit was vooral te merken in de bouw en detailhandel waar het tij voorzichtig keerde.

ING Economisch Bureau verwacht dat het aantal faillissementen in 2015 gematigd verder afneemt. Minder bedrijven bevinden zich in de kritische zone die bij tegenslag snel tot ondergang leidt, maar er zijn ook tegengestelde krachten. Zo is het aantal bedrijven groeiende en verouderen business modellen eerder door het sneller veranderen van de economie. Naar verwachting blijft het aantal faillissementen daarmee op een hoger niveau dan in het verleden.
 
Lichte verder afname faillissementen tot 7.400 (-3%) voorzien voor 2015
Na lastige jaren hebben veel bedrijven het nog steeds niet makkelijk. Toch wordt de financiële situatie wel minder kwetsbaar. Met een gematigde economische groei van 1,5% kan in 2015 opnieuw een stapje in de goede richting worden gezet. 
___________________________________________________________________________________________________
Bent u ondernemer, manager, jurist, accountant, adviseur of financier? Bent u (binnenkort) betrokken bij een faillissement, sanering of doorstart? Dan is de cursus Corporate Recovery voor u onmisbaar. De cursus biedt u praktische antwoorden op uw vragen: Hoe koop ik een bedrijf uit een faillissement en hoe voer ik een succesvolle doorstart uit? Meld u direct aan
___________________________________________________________________________________________________
Het aantal faillissementen daalt daarbij naar verwachting tot 7.400 (-3%). Onder de grote sectoren zal de zakelijke dienstverlening, die vorig jaar achterbleef een bovengemiddelde daling van het aantal faillissementen laten zien. Het is daarbij de vraag in hoeverre het hoge aantal faillerende financiële en managementholdings in 2015 aanhoudt.
 
Blijvend hogere aantal faillissementen door snellere veranderingen
Dat verdere daling van het aantal faillissementen beperkt blijft, heeft verschillende redenen. Bedrijven hebben aan herstel kunnen werken, maar veel vet op de botten is er nog niet. Daarnaast neemt het totaal aantal bedrijven toe, wat ondanks het groeiende aantal ZZP-ers tot meer faillissementen leidt. 
Ten slotte is de economische omgeving minder stabiel dan voor de economische crisis. Met de digitalisering en de opkomst van verschillende nieuwe technologieën verandert de wereld in hoger tempo en zijn business modellen sneller verouderd. De verwachting is daarbij dat het aantal faillissementen – in absolute termen – hoger blijft dan in het verleden.

Gerelateerde artikelen