Aantal faillissementen neemt iets af

In september 2013 zijn 595 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is iets minder dan in augustus en het laagste aantal tot nu toe in 2013. Het aantal faillissementen is wel nog 7 procent hoger dan in september 2012.

Van de in september 2013 failliet verklaarde bedrijven waren de meeste actief in de handel (146) en de bouwnijverheid (100).

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. In september kwam dit gemiddelde uit op 661. Het gemiddelde is voor de tweede achtereenvolgende keer lager dan in de voorgaande maand.

Er zijn in de eerste drie kwartalen van 2013 veel faillissementen uitgesproken. Met 6353 is het aantal failliet verklaarde bedrijven en instellingen 15 procent hoger dan in dezelfde periode in 2012.

Bron: CBS
__________________________________________________________________________________
Bent u binnenkort betrokken bij een faillissement, sanering of doorstart?
Dan is de tweedaagse cursus Corporate Recovery voor u onmisbaar. Dé cursus over reorganisaties, faillissementen en doorstarts. Deelname levert accountants en controllers 15 PE Punten op.
Meld u direct aan.
__________________________________________________________________________________

Gerelateerde artikelen