Aantal faillissementen daalt in 2014

Het aantal faillissementen in het Nederlandse bedrijfsleven bereikt in 2013 naar verwachting een piek op 9.400 (+9%). Volgend jaar daalt het aantal faillissementen naar verwachting licht (tot 9.000). Uitgedrukt in een percentage van het aantal bedrijven is het faillissementsniveau nog steeds vergelijkbaar met 2009.

Aantal faillissementen op een keerpunt
Na een stijging van ruim twee jaar tekent zich in het najaar van 2013 een stabilisatie af in het aantal faillissementen. In de eerste 10 maanden van het jaar nam het aantal faillissementen met 11% toe tot bijna 8.100, maar in september en oktober steeg het aantal nog slechts marginaal. Per saldo zal het aantal faillissementen dit jaar naar verwachting pieken op 9.400. Met de recessie achter de rug en lichte economische groei in het verschiet, daalt het verwachte aantal faillissementen volgend jaar bescheiden tot 9.000.

Faillissementspercentage niet hoger dan in 2009

Terwijl het aantal faillissementen piekt, groeit het aantal bedrijven ook gestaag door. Als hier rekening mee wordt gehouden is het faillissementspercentage dit jaar weliswaar vergelijkbaar met 2009, maar niet hoger. Dit betekent dat het faillissementsrisico in 2013 geen nieuw hoogtepunt bereikt.

Industrie en groothandel voorlopers

Op sectorniveau zijn de industrie en groothandel voorlopers in de faillissementsontwikkeling. Waar deze sectoren de piek het afgelopen jaar al achter de rug hadden, heeft het faillissementspercentage in de zakelijke dienstverlening, bouw, transport en detailhandel nog het hoogste punt van de afgelopen jaren bereikt.
__________________________________________________________________________________
Bent u binnenkort betrokken bij een faillissement, sanering of doorstart?
Dan is de tweedaagse cursus Corporate Recovery voor u onmisbaar. Dé cursus over reorganisaties, faillissementen en doorstarts. Deelname levert accountants en controllers 15 PE Punten op.
Meld u direct aan.
__________________________________________________________________________________

Gerelateerde artikelen